Rozdział XXII- użyczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozdział XXII- użyczenie - strona 1

Fragment notatki:

Rozdział XXII: Użyczenie 1. Umowa użyczenia Użyczenie jest umową w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia jest umową realną. Prawa i obowiązki stron
Użyczający Główny obowiązek użyczającego sprowadza się do wydania rzeczy
nie przeszkadzanie kontrahentowi w jej używaniu przez czas trwania stosunku.
Nie ma natomiast obowiązku utrzymania rzeczy w określonym stanie(używalności). Jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez wadę użyczanej rzeczy o której wiedział (chyba, ze o niej zawiadomił).
Biorcy Na biorącym ciąży obowiązek pieczy i używania rzeczy w sposób zgodny z umową(lub w braku umowy zgodnie z przeznaczeniem rzeczy);
nie może bez zgody użyczającego przekazać rzeczy innej osobie
w razie naruszenie swoich obowiązków naraża się na odpowiedzialność z tytułu casus mixtus lub obowiązek natychmiastowego zwrotu rzeczy
zakończenie stosunku prawnego
niedochowanie obowiązków przez biorącego
gdy umowa zawarta na czas oznaczony kiedy minie ten czas
gdy umowa zawarta na czas nieoznaczony po spełnieniu czynności do której realizacji rzecz została użyczona lub po upływie czasu potrzebnego na dokonanie tej czynności możliwość wypowiedzenia umowy przez użyczającego gdy rzecz stanie mu się potrzebna z przyczyn nieprzewidzianych przy zawieraniu umowy ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz