Umowa pożyczki - opis

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa pożyczki - opis - strona 1

Fragment notatki:

UMOWA POŻYCZKI
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy gatun- kowo oznaczonych, a biorący zobowiązuje się zwrócić taką samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i jakości.
Pożyczone rzeczy lub pieniądze przechodzą na własność pożyczkobiorcy, stąd też ma on pełne prawo rozporządzenia nimi wedle własnej woli; może je zbyć, zniszczyć, zużyć.
Na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek zwrócenia nie tej samej, lecz takiej samej rzeczy, a więc rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości, którą powinien on po nadejściu terminu przenieść na własność wierzyciela.
Przedmiotem pożyczki mogą być tylko pieniądze lub inne ruchome rzeczy gatunkowo oznaczone, a więc takie, które są określone przez gatunek oraz miarę, ciężar, liczbę sztuk (węgiel, ziemniaki, chleb). Przy pożyczkach pienięż- nych - zgodnie z zasadą nominalizmu - dłużnik w zasadzie ma obowiązek zwrócić taką samą ilość pieniędzy, niezależnie od zmiany ich wartości.
Pożyczka może być udzielona na czas oznaczony lub nie oznaczony. W tym drugim przypadku pożyczkobiorca obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni od dnia jej wypowiedzenia przez wierzyciela.
Zależnie od woli stron pożyczka może być bezpłatna lub odpłatna. Jeśli strony nic w tej sprawie nie postanowią, umowa jest zawarta pod tytułem darmym i dającemu nie należy się wynagrodzenie. Najczęściej stosowaną formą odpłaty za udzielenie pożyczki pieniężnej są odsetki. Gdy strony postanowiły w umowie, że pożyczka jest oprocentowana, ale nie ustaliły wysokości odsetek, dającemu należą się odsetki ustawowe, których wysokość określają przepisy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz