Ultradźwięki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4361
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ultradźwięki - strona 1 Ultradźwięki - strona 2 Ultradźwięki - strona 3

Fragment notatki:


Istota działania terapeutycznego – wytwarzanie w tkankach ciepła – diatermia, czyli głębokie przegrzanie.
Zastosowanie do celów medycznych od 1892 roku – d’Arsonval, drgania elektromagnetyczne o częstotliwości 200-500 kHz.
1907 rok – Zeynek wprowadza do leczenia zabiegi diatermią długofalową 1-5 MHz.
Prace Schereszewskiego w USA oraz Schliephake w Jenie rozpoczęte w 1912 roku doprowadziły do zastosowania w 1926 roku diatermii krótkofalowej (13.56 MHz, 27.12 MHz, 40 MHz). W/w stosowali głównie metodę kondensatorową.
Metoda indukcyjna zostaje rozwinięta w USA w 1934 roku....
Przed przystąpieniem do leczniczego zastosowania ultradźwięków należy:
-przeprowadzić wywiad z pacjentem, z uwzględnieniem występowania względnych i bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania terapii ultradźwiękowej
-zlokalizować tkankę objętą chorobą, określić jej rodzaj, głębokość (do 6cm częstotliwość 1 MhZ, do 1cm częstotliwości 3 MhZ) tkanki otaczające;
-określić fazę naprawy i temperaturę tkanek, która może się zmieniać w kolejnych sesjach terapeutycznych (stany ostre- tylko działanie mechaniczne ultradźwięków, w stanach chronicznych głównie działanie termiczne)
-wybrać metodę aplikacji i głowicę dostosowaną do wielkości powierzchni leczonej
-ustalić prawidłową pozycję wyjściową
-wyjaśnić pacjentowi sposób leczenia i odczucia w czasie zabiegu (zawsze bezbolesne)
-oczyścić skórę (mydło lub alkohol 70%)
-włączyć urządzenie, sprawdzić parametry dobrane do terapii, odtłuścić skórę, środek sprzęgający na głowicę, wykonywać ruchy ciągłe w formie nachodzących na siebie okręgów lub podłużne, nie wolno odrywać głowicy od skóry, w razie bólu lub parzenia należy terapię zatrzymać i zmienić parametry...

Wykład z fizykoterapii Kiełtyka
ULTRADŹWIĘKI
Techniki grzania głębokiego- zawierają formy energii, takie jak energia energia akustyczna /ultradźwięki/ i elektromagnetyczna /diatermia/, które mogą być transmitowane do tkanek głębiej położonych i poprzez konwersję powodują wytwarzanie ciepła.
Ultradźwięki sa to mechaniczne wibracje o częstotliwości przekraczającej granicę słyszalności ucha ludzkiego (powyżej 20 kHz). W fizykoterapii stosuje się głównie częstotliwości od 0,8 do 3Mhz.
Ultradźwięki o fale sprężyste klasyfikowane jako fale podłużne lub poprzeczne, odpowiednio do kierunku ruchu cząsteczek w środowisku, przez które przechodzą.
Do wytwarzania ultradźwięków w fizykoterapii stosuje się substancje aktywne elektromechanicznie (kryształ kwarcu, tytanian baru, winian potasu), które ulegają odkształceniu w wyniku działania pola elektrycznego.
Ultradźwięki przenoszone są w linii prostej. Wiązka ma kształt cylindryczny o średnicy równej powierzchni efektywnej promieniowania głowicy ERA (w większości aparatów jest ona mniejsza od powierzchni głowicy).
Powierzchnia najbliżej przetwornika określana jest jako pole bliskie. Jeżeli energia jest przenoszona dalej od przetwornika, fale zaczynają się rozbiegać i w tym miejscu rozpoczyna się pole dalekie. Główny efekt terapeutyczny powstaje w polu bliskim.
Fala ultradźwiękowa przechodząca przez ośrodek może ulec:
-absorpcji
-rozproszeniu
-załamaniu
-ugięciu
-interferencji (nakładanie się fal padających i odbitych, co powoduje fale stojące)
-odbiciu (od kości nawet 35% fali), co zależy nie tylko od rodzaju tkanki, ale również od kąta padania energii.
W tkankach człowieka skuteczna głębokość penetracji wynosi od 3 do 6 cm dla ultradźwięków stosowanych terapeutycznie. Głębokość penetracji jest odwrotnie zależna od częstotl

(…)

… elektryczne działają siły magnetyczne”.
Charakterystyka pola elektromagnetycznego
Pole elektromagnetyczne można scharakteryzować za pomocą następujących wielkości:
natężenie pola elektrycznego (E), jednostka Amper [A]
natężenie pola magnetycznego (H), H= F/l J [A/m] , lub indukcja magnetyczna B=Vs/m2 częstotliwość zmian parametrów pola (f),
prędkość rozchodzenia się zmian pola (v).
W polu elektromagnetycznym…
… porównywalne są z polem ziemskim zaś natężenie pola magnetycznego przekracza wartości pola ziemskiego. Pole takie nosi również nazwę pulsującego pola magnetycznego i w celach terapeutycznych jest wytwarzane przez specjalne generatory. Zmiana pola magnetycznego może być w kształcie sinusa, trójkąta, prostokąta, generowana w formie ciągłej lub modulowanej.
Generatory używane w fizykoterapii oparte…
…. Pod wpływem pola elektrycznej wielkiej częstotliwości w atomach i molekułach nie posiadających ładunku elektrycznego może nastąpić przesunięcie powłoki elektronowej w stosunku do jądra atomu lub przesunięcie powłoki elektronowej cząsteczki symetrycznym rozkładzie ładunków w stosunku źródła symetrii ładunków dodatnich. Ruch jonów jest najbardziej skutecznym mechanizmem powodującym przemianę na ciepło wpływu…
…, do ½ roku w przypadku osteoporozy. Czas zabiegu zgodnie z wiekiem pacjenta, zabiegi wykonywać o tej samej porze, u osób starszych do godziny 17.00.
2. Natężenie pola
Natężenie wyraża się w A/m lub jako indukcja magnetyczna (iloczyn indukowanego napięcia i czasu przypadający na m2 powierzchni przekroju).
B = 1Vs/ m2 =1Tesla 1Gaus = 0.0001T = 0.1mT Natężenie pola powyżej 5mT (50 Gaussów) działa:
Antyobrzękowo
Stymuluje…
…, od której zależy życie ludzkie” Werner Heisberg
Magnetyzm - właściwości, jakie posiadają niektóre substancje (magnesy) w uporządkowaniu i ukierunkowaniu substancji metalicznych.
Zainteresowanie siłami pola magnetycznego i jego wpływem na ustrój ludzki sięga początków medycyny. Magnetyzm znany był już w Starożytności, jako naturalna biologiczna forma terapii, zabiegi wykonywano za pomocą kawałków magnetytu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz