Układy Elektroniczne-pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy Elektroniczne-pytania na egzamin - strona 1 Układy Elektroniczne-pytania na egzamin - strona 2 Układy Elektroniczne-pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzi na pytania diodka    1.  Narysuj dzielnik napięcia zbudowany na dwóch kondensatorach C1 i C2, wyprowadź wzór na  jego napięcie wyjściowe Uwy=Uwy(Uwe, C1, C2) Musimy to policzyć na impedancjach Z Z 1= 1 j ⋅ C 1 , Z 2= 1 j   C  2 , I = U we Z  1 Z  2 Z 1  Z  2=  j  ⋅ C 1 C  2 − 2  C 1  C  2 ,  ⇒  I  = U we ⋅ − 2  C 1  C  2  j  ⋅ C 1 C  2  U wy  =  I ⋅ Z  2= U we ⋅ C 1 C 1 C 2 2. Wyprowadź wzór na rezystancję zastępczą dla równoległego połączenia trzech rezystorów. 3.  Podaj wzór na pojemność zastępczą dla szeregowego połączenia trzech kondensatorów  odpowiednio o pojemnościach C1, C2, C3.   analogicznie do rezystorów – zamiast R jest C 4. Podaj ogólną definicję transmitancji układu elektronicznego?  [z Wikipedii]  Transmitancja operatorowa  (funkcja przejścia) to  stosu nek transformaty Laplace'a  sygnału wyjściowego Y(s) do transformaty Laplace'a sygnału wejściowego U(s) przy zerowych  warunkach początkowych:  Y(s)= L {y(t)}, U(s)=L {u(t)} 5.  Określ zadania filtru górno-przepustowego RC, narysuj schemat ideowy i logarytmiczną  charakterystykę amplitudową modułu jego transmitancji napięciowej. Podaj w jaki sposób  można zmniejszyć częstotliwość dolną takiego filtru. [Wikipedia] Filtr górnoprzepustowy to układ elektroniczny przepuszczający częstotliwości sygnału  powyżej ustalonej częstotliwości granicznej.Dla filtra RC częstotliwość graniczna określona jest  wzorem:   . By zmniejszyć fd należy zwiększyć R i/lub C U Wy = U We ⋅ C 1 C 1 C 2 1 Rz = 1 R 1  1 R 2  1 R 3 ⇒ R z  = R 1⋅ R 2⋅ R 3 R 2⋅ R 3 R 1⋅ R 3 R 1⋅ R 2 G   s  = Y    s   U    s   Przykład aktywnego filtra górnoprzepustowego  (wzmacniacz operacyjny  zaznaczono czerwonym kolorem)  6.  Określ zadania filtru dolnoprzepustowego RC, narysuj schemat ideowy i logarytmiczną  charakterystykę amplitudową (modułu transmitancji napięciowej).     7.  Jaki typ filtru uzyskujemy w wyniku kaskadowego połączenia filtrów dolno- i górno- przepustowego. Jaki warunek musi być spełniony dla częstotliwości charakterystycznych  tych filtrów. Filtr pasmowo przepustowy o ile częstotliwość dolna będzie mniejsza od częstotliwości górnej. 8.  Narysuj schemat układu całkującego zbudowanego na wzmacniaczu operacyjnym i  naszkicuj sygnał wyjściowy przy podanym przebiegu sygnału wejściowego.   9.   10.   11.   Cechy idealnego wzmacniacza operacyjnego. – nieskończenie duże różnicowe wzmocnienie napięciowe, – nieskończenie duża impedancja wejściowa ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz