Układy Elektroniczne-pytan na zaliczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

1. Narysuj dzielnik napięcia zbudowany na dwóch kondensatorach C1 i C2, wyprowadź wzór na jego napięcie wyjściowe 2. Wyprowadź wzór na rezystancję zastępczą dla równoległego połączenia trzech rezystorów. Szeregowo: Rz=R1+R2+R3
Równolegle: 3. Podaj wzór na pojemność zastępczą dla szeregowego połączenia trzech kondensatorów odpowiednio o pojemnościach C1, C2, C3. Szeregowo: czyli Równolegle: 4. Podaj ogólną definicję transmitancji układu elektronicznego? Transmitancja operatorowa (funkcja przejścia) to stosunek transformaty Laplace'a sygnału wyjściowego Y(s) do transformaty Laplace'a sygnału wejściowego U(s) przy zerowych warunkach początkowych: 5. Określ zadania filtru górno-przepustowego RC, narysuj schemat ideowy i logarytmiczną charakterystykę amplitudową modułu jego transmitancji napięciowej. Podaj w jaki sposób można zmniejszyć częstotliwość dolną takiego filtru. Filtr górnoprzepustowy to układ elektroniczny przepuszczający częstotliwości sygnału
powyżej ustalonej częstotliwości graniczne a poniżej tej częstotliwości tłumi składowe widma.
Dla filtra RC częstotliwość graniczna określona jest
wzorem: . By zmniejszyć fd(częstotliwość) należy zwiększyć R i/lub C
6. Określ zadania filtru dolnoprzepustowego RC, narysuj schemat ideowy i logarytmiczną charakterystykę amplitudową (modułu transmitancji napięciowej). Przepuszczenie częstotliwości sygnału poniżej ustalonej częstotliwości granicznej fg. Tłumienie widma powyżej określonej granicy.
7. Jaki typ filtru uzyskujemy w wyniku kaskadowego połączenia filtrów dolno- i górno-przepustowego. Jaki warunek musi być spełniony dla częstotliwości charakterystycznych tych filtrów. Filtr pasmowy np.: rodzaju filtru środkowo przepustowego o szerokiej charakterystyce częstotliwościowej. Filtry nie mogą się wzajemnie zakłócać ponieważ chce się uzyskać jak najbardziej szerokie pasmo. 8. Narysuj schemat układu całkującego zbudowanego na wzmacniaczu operacyjnym i naszkicuj sygnał wyjściowy przy podanym przebiegu sygnału wejściowego. X wejście, Y wyjście
9. Narysuj schemat układu różniczkującego zbudowanego na wzmacniaczu operacyjnym i naszkicuj sygnał wyjściowy przy podanym przebiegu sygnału wejściowego. X wejście, Y wyjście
10. Narysuj charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza operacyjnego. Co to są częstotliwości graniczne i pasmo przenoszenia. Pasmo przenoszenia - zakres częstotliwości, w którym tłumienie sygnału jest nie większe niż 3 dB, pomiędzy częstotliwościami granicznymi .


(…)

… multipleksera zbudowanego na bramkach XOR. 50. Narysuj schemat układ zbudowany z bramek logicznych będący dowodem prawa De Morgana. 51. Utwórz tablicę prawdy a następnie Karnaugh'a dla zadanej specyfikacji problemu kombinatorycznego dla 3 lub 4 zmiennych niezależnych. 52. Na podstawie podanej tablicy Karnaugh’a zminimalizuj funkcję logiczną i narysuj jej realizację na bramkach logicznych. 53. Cel…
… napięciowego RC(ukł. WE) zbudowanego na tranzystorze bipolarnym. 18. Sygnał wejściowy ma maksymalną częstotliwość fmax= 13 kHz. Określ minimalną częstotliwość próbkowania. Odpowiedź uzasadnij odpowiednim twierdzeniem . Ponad 26KHz
Minimalna częstotliwość próbkowania powinna być większa niż 2 krotność fmax. Aby spróbkowany sygnał z postaci cyfrowej dało się przekształcić, bez straty informacji, z powrotem…
… zaporowe przekroczy wartość katalogową wówczas dioda niszczy się.
Dioda germanowa to dioda półprzewodnikowa wykonana z kryształu germanu. Odznacza się niskim spadkiem napięcia w kierunku przewodzenia (0,2 V) i małą odpornością na wysoką temperaturę.
30. Napisz w jaki sposób są sterowane tranzystory bipolarne.
Tranzystory bipolarne są sterowane prądowo.
Zasada działania tranzystora bipolarnego od strony…
… wzmacniacza różnicowego? Ujemne sprzężenie zwrotne
43. Zdefiniuj wrażliwość S wzmocnienia K wzmacniacza na zmianę parametru xi elementu X; jaka powinna być wartość S dla przypadku idealnego? 44. Dlaczego w układach scalonych unika się wytwarzania rezystorów? W układach scalonych unika się używania rezystorów z powodu na wytwarzane przez nie ciepło, które może powodować uszkodzenie diod i innych elementów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz