Układ UCY 74194 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Układ UCY 74194 - omówienie - strona 1  Układ UCY 74194 - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Układ UCY 74194
Układ
UCY74194
jest
czterobitowym
dwukierunkowym
rejestrem
przesuwającym,
spełniającym wszystkie wymagane przez projektanta urządzeń lub systemów funkcje.
Rejestr ma równoległe wejścia i wyjścia, szeregowe wejścia dla przesuwania w prawo
i w lewo, wejścia rodzaju pracy oraz asynchroniczne i niezależne od innych wejść, wejście
zerowania.
Oto podstawowe funkcje rejestru:
− wprowadzanie równoległe,
− przesuwanie w prawo,
− przesuwanie w lewo,
− blokada zegara.
Wprowadzanie równolegle jest realizowane synchronicznie z narastaniem zbocza impulsu
zegarowego przez przyłożenie czterech bitów danych na wejścia równoległe i utrzymywanie
obu wejść rodzaju pracy (S0 i S1) w stanie wysokim. W czasie wprowadzania równoległego
wejścia szeregowe (SR, SL) są zablokowane. Przesuwanie w prawo jest realizowane, gdy
na wejściu S0 jest utrzymywany stan wysoki, a do wejścia S1 jest przyłożony niski poziom
logiczny. Dane są wprowadzane z wejścia wprowadzania w prawo (SR) i przesuwane
wzdłuż rejestru w prawo synchronicznie z narastaniem zbocza impulsu zegarowego.
W czasie przesuwania w prawo wejścia równoległe danych są zablokowane. Przesuwanie
w lewo jest realizowane, gdy na wejściu S0 istnieje stan niski, a na wejściu S1 występuje
stan wysoki. Dane są wprowadzane z wejścia wprowadzania w lewo (SL) i przesuwane
wzdłuż rejestru w lewo synchronicznie z narastaniem zbocza impulsu zegarowego. W czasie
przesuwania w lewo wejścia równoległe danych są zablokowane. Blokada wejścia
zegarowego następuje, gdy na obu wejściach rodzaju pracy (S0 i S1) jest przyłożony stan
niski. Zmiany stanu na wejściach rodzaju pracy (S0 i S1) powinny następować w czasie gdy
na wejściu zegarowym istnieje stan wysoki.
Schemat blokowy 74194:
Działanie logiczne rejestru określa tabela stanów:
H
– stan wysoki
L
– stan niski
X
– stan dowolny

– zmiana stanu z niskiego na wysoki
QA0, QB0, QC0, QD0 – wartości odpowiednio QA, QB, QC, QD, które były przed
ustaleniem warunków podanych na wejściach.
QAn, QBn, QCn, QDn – wartości odpowiednio QA, QB, QC, QD, które były ustalone
na wyjściach przerzutników przed ostatnią zmianą na
wejściu zegarowym ze stanu niskiego na wysoki.
a, b, c, d – wartości ustalone odpowiednio na wejściach A, B, C, D.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz