Układ rodzajowy kosztów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ rodzajowy kosztów - omówienie - strona 1 Układ rodzajowy kosztów - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

UKŁAD RODZAJOWY KOSZTÓW
Polega na grupowaniu kosztów wg rodzajów ponoszonych nakładów i w odniesieniu do
całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się tym, że poszczególne pozycje
tego układu mają charakter kosztów prostych.
Układ ten obejmuje przy uwzględnieniu uprzedmiotowienia pracy dwie grupy kosztów
1) KOSZTY MATERIALNE

Amortyzacja

Zużycie surowców, materiałów i przedmiotów nietrwałych

Zużycie energii

Usługi materialne (transportowe, remontowe)

Pozostałe koszty materialne (koszty ekspertyz, opłaty telekomunikacyjne)
2) KOSZTY NIEMATERIALNE

Wynagrodzenia pracowników

Odpisy na fundusze specjalne

Ubezpieczenia socjalne pracowników

Koszty delegacji

Pozostałe koszty niematerialne (koszty kształcenia pracowników)
ZALETY RODZAJOWEGO UKŁADU KOSZTÓW

Pozwala ustalić wg rodzaju całość nakładów poniesionych na działalność
przedsiębiorstwa w danym okresie czasu

Umożliwia ustalenie struktury kosztów wg rodzaju

Umożliwia śledzenie dynamiki kształtowania się poszczególnych składników kosztów

Umożliwia ustalenie i monitorowanie proporcji pomiędzy poszczególnymi
składnikami kosztów
WADY RODZAJOWEGO UKŁADU KOSZTÓW

Nie pozwala na ustalenie kosztów poszczególnych wyrobów

Uniemożliwia przeprowadzenie kalkulacji kosztów przy produkcji chociażby 2
wyrobów
Standardowy układ rodzajowy kosztów przewidziany w porównawczym wariancie rachunku
zysków i strat przedstawia się następująco:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników
- amortyzacja
- pozostałe koszty rodzajowe
Większość kosztów rodzajowych jest kosztami prostymi, które są wynikiem zużycia
pierwotnych czynników produkcji w przedsiębiorstwie (np. zużycie materiałów, energii)
Od pojęcia kosztów prostych należy odróżnić pojęcie kosztów złożonych, które obejmują
kilka pozycji kosztów prostych (np. świadczenie na rzecz pracowników, usługi obce)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz