Rodzajowy układ kosztów - omówienie - Koszty rodzajowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzajowy układ kosztów - omówienie - Koszty rodzajowe - strona 1

Fragment notatki:

RODZAJOWY UKŁAD KOSZTÓW
Grupowanie kosztów wg rodzajów poniesionych nakładów i w odniesieniu do całokształtu
dział. przeds. charakteryzuje się tym, że poszczególne pozycje tego układu mają charaker
kosztów prostych.
Zalety:
1. Pozwala ustalić wg rodzaju całość nakładów poniesionych na działalność przeds. W
czasie
2. Umożliwia ustalenie struktury kosztów wg rodzaju
3. Umożliwia śledzenie dynamiki kształtowania się składników kosztów
4. Umożliwia ustalenie i monitorowanie proporcji między poszczególnymi składnikami
kosztów
WADY RODZAJOWEGO UKŁADU KOSZTÓW

Nie pozwala na ustalenie kosztów poszczególnych wyrobów

Uniemożliwia przeprowadzenie kalkulacji kosztów przy produkcji chociażby 2
wyrobów
Standardowy układ rodzajowy kosztów przewidziany w porównawczym wariancie rachunku
zysków i strat przedstawia się następująco:
- zużycie materiałów i energii
- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia
- świadczenia na rzecz pracowników
- amortyzacja
- pozostałe koszty rodzajowe
Większość kosztów rodzajowych jest kosztami prostymi, które są wynikiem zużycia
pierwotnych czynników produkcji w przedsiębiorstwie (np. zużycie materiałów, energii)
Od pojęcia kosztów prostych należy odróżnić pojęcie kosztów złożonych, które obejmują
kilka pozycji kosztów prostych (np. świadczenie na rzecz pracowników, usługi obce)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz