Układ nerwowy i rozmnażanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ nerwowy i rozmnażanie - strona 1 Układ nerwowy i rozmnażanie - strona 2 Układ nerwowy i rozmnażanie - strona 3

Fragment notatki:


ZOOLOGIA 8 Układ nerwowy Bodziec – receptor (narząd zmysłu) – nerw czuciowy – centralny system nerwowy (integracja i wybór  odpowiedzi) – nerw ruchowy – efektor (np. mięsień) – odpowiedź Formy komunikacji u organizmu zwierzęcego 1. Neurony – podstawowe jednostki strukturalne i funkcjonalne układu nerwowego 2. Neurohormony – za ich pośrednictwem bodźce są przekazywane Terminologia Układ nerwowy – zbudowany z neuronów(+ substancja międzykomórkowa (= neuroglej) Neuron = ciało komórki + dendryty + akson; u zwierząt wyższych hemocyty (komórki Schwanna)  tworzą   osłonkę   mielinową   otaczającą   wielokrotnie   akson   neuronu;   osłonka   jest   poprzerywana  węzłami (przewężeniami Ranviera) Rodzaje neuronów  Czuciowe (aferentne) – impulsy z receptorów do centralnego układu nerwowego  Kojarzeniowe – budują centralny układ nerwowy  Ruchowe (eferentne) – impulsy z centralnego układu nerwowego do efektora Tkanka glejowa Tkanka podporowa układu nerwowego, funkcja ochronna, izolująca, odżywcza Potencjał spoczynkowy i czynnościowy  Potencjał spoczynkowy – na zewnątrz błony komórkowej – duży ładunek oparty na jonach  sodu, wewnątrz – ładunek ujemny  Potencjał czynnościowy – pojawia się, gdy bodziec przekracza próg pobudliwości; jony sodu  przemieszczają   się   do   środka   komórki,   błona   podlega   depolaryzacji;  otwierają   się  kanały  potasowe, a sodowe zamykają się, co przywraca potencjał spoczynkowy dzięki wpływowi  potasu (repolaryzacja) Synapsa Połączenie   między   neuronami   (synapsa   nerwowo-nerwowa),   między   neuronem   i   włóknem  mięśniowym   (synapsa   nerwowo-mięśniowa),   między   neuronem   i   komórką   gruczołową   (synapsa  nerwowo-gruczołowa). Synapsa chemiczna Wykorzystuje   chemiczne   przekaźniki   nerwowe   (neuroprzekaźniki   lub   neurotransmitery),   które  znajdują się w pęcherzykach neuronów presynaptycznych; brak fizycznego styku komórek – szczelina  synaptyczna. Synapsa elektryczna W centralnym układzie nerwowym. Możliwa jest wędrówka jonów z jednej komórki do drugiej -  przekazywanie dwukierunkowe. Impuls jest bardzo szybko przekazywany. Występują w mięśniach,  siatkówce oka, części korowej mózgu oraz niektórych częściach serca. Ewolucja układu nerwowego Protista i gąbki – brak Parzydełkowce – sieć nerwowa, w obrębie której pobudzenie przebiega we wszystkich kierunkach Bezkręgowce   wyższe   –   ciała   komórkowe   neuronów   skupiają   się,   tworząc   zwoje   nerwowe, 

(…)

… (heterogonia) – przemiana pokoleń rozmnażanie płciowe na przemian z
partenogenetycznym np. mszyce
 Pedogeneza (progeneza) – przyspieszenie dojrzewania płciowego; u przywr: sporocysta –
redie – cerkaria (sporocysta rodzi redie itp.)
 Przypadkowa – prawidłowo rozwijają się jaja zapłodnione i niezapłodnione
 Geograficzna – w centrum zasięgu rozmnażają się płciowo, a na granicach zasięgu partenogenetycznie
 Ginogeneza – rola plemników sprowadza się do pobudzenia oocytu do rozwoju; jadro
plemnika nie łączy się z jądrem oocytu; materiał ojca nie bierze udziału w rozwoju
Czasami samiec w ogóle nie widzi samicy – zostawia gdzieś spermatofory, które znajduje potem
samica
Czy istnieją gatunki wyłącznie partenogenetyczne?
?Stagnacja genetyczna
Rozmnażanie płciowe

…, żebropławy, mątwy,
kałamarnice, widłonogi
 Chemoreceptory – zagłębienia w kutikuli
 Termoreceptory – stawonogi i pijawki
 Fotoreceptory – oczy złożone, proste, inwertowane (płazińce – inwertowane, owady –
złożone, głowonogi – prawie jak u kręgowców)
Hormony i feromony
 Wydzielane przez gruczoły dokrewne i rozprowadzone przez płyn ustrojowy
 Neurohormony – produkowane przez komórki neurosekrecyjne…
… jest ich siła
 Narząd słuchu – zewnętrzne (małżowina, przewód słuchowy, zewnętrzna powierzchnia błony
bębenkowej), środkowe (błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, trąbka Eustachiusza,
zewnętrzna powierzchnia okienka owalnego), wewnętrzne (ślimak, kanały półkoliste, nerw
słuchowy)
 Narząd wzroku
Rozmnażanie
 Bezpłciowe (podział, pączkowanie, fragmentacja)
 Płciowe (zapłodnienie zewnętrzne lub wewnętrzne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz