Układ konstrukcyjny stężony - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2737
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ konstrukcyjny stężony - wykład - strona 1 Układ konstrukcyjny stężony - wykład - strona 2 Układ konstrukcyjny stężony - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Układ konstrukcyjny stężony
Układ konstrukcyjny można uważać za stężony, jeśli sztywność układu stęża­jącego (stężeń) w płaszczyźnie obciążeń poziomych jest na tyle duża, aby można było przyjąć, że wszystkie obciążenia poziome są przenoszone przez stężenia. Szkielet stalowy wg Eurokodu 3 [79] można uważać za stężony, jeśli stężenia redukują jego przemieszczenie poziome co najmniej o 80%, wg [98] zaś powin­no być spełnione kryterium (5.9). Szkielet stężony można traktować jako układ o węzłach nieprzesuwnych.
Układ konstrukcyjny można zakwalifikować jako nieprzechyłowy (ustrój o wę­złach nieprzesuwnych), jeśli jego sztywność w płaszczyźnie sił poziomych jest na tyle duża, aby można było z uzasadnioną dokładnością pomijać dodatkowe siły i momenty zginające wywołane poziomymi przemieszczeniami węzłów (np. przyjmuje się wg Eurokodu 3 [79] kryterium (5.8), wg [98] kryterium (5.9)).
Teorię II rzędu w analizie globalnej wyznaczania sił wewnętrznych można stosować bez ograniczeń we wszystkich przypadkach.
Nieliniowość geometryczną ustroju należy uwzględniać, gdy zmiany geome­tryczne systemu konstrukcyjnego (np. ramy przechyłowej) mają wpływ na war­tości sił wewnętrznych. To ważne zagadnienie projektowe jest ujęte zarówno w normach europejskich [75, 76, 79], jak i normie krajowej [98], W normach [75, 76, 79] klasyfikację ustrojów, w których należy uwzględniać efekty wpły­wu przemieszczeń na wytężenie konstrukcji, przeprowadza się według kryterium procentowego udziału wartości dodatkowego momentu zginającego AM wywo­łanego zmianami geometrycznymi ustroju. Konstrukcje, w których
Za ustrój nośny o węzłach przesuwnych uważa się również według [98] ramy samostateczne (tj. ramy o węzłach sztywnych, bez stężeń), a także ramy podatne stężone, gdy nie jest spełniony warunek (5.9).
Ocenę wrażliwości konstrukcji ramowych o węzłach przesuwnych na efekty II rzędu wg normy [98] przeprowadza się z uwzględnieniem imperfekcji związa­nych ze wstępnym przechyłem bocznym ipo poszczególnych kondygnacji w płasz­czyźnie układu wg wzoru
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz