Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie - strona 1 Układ kalkulacyjny kosztów - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

UKŁAD KALKULACYJNY KOSZTÓW (ex ante)
Odpowiada na pytanie na co zostały poniesione określone pozycje kosztów. Zadaniem
kalkulacyjnego układu kosztów jest ustalenie jednostkowych kosztów własnych produktów
wraz z ukazaniem ich struktury.
2 kategorie kosztów:

Bezpośrednie

Pośrednie

Do kosztów bezpośrednich zalicza się te elementy kosztów wytworzenia, które można
przypisać określonym obiektom kalkulacji. Wysokość tych kosztów może być ściśle ustalona
dla określonych obiektów kalkulacji.
Koszty bezpośrednie są ściśle związane z wytwarzaniem konkretnych produktów, a zalicza się
do nich.

Materiały bezpośrednie

Paliwo i energia technologiczna

Wynagrodzenia bezpośrednie i narzuty

Inne koszty bezpośrednie
Koszty materiałów bezpośrednich stanowią wartości zużytych materiałów wchodzących w
substancję produktu i bezpośrednio związanych z procesem technologicznym. Pomniejsza się
je o wartość odpadków użytkowych zwracanych do magazynu, sprzedanych lub
przekazanych do dalszego wykorzystania.
Do wynagrodzeń bezpośrednich i narzutów zalicza się dwa powiązane ze sobą elementy
kosztów:

Wynagrodzenia za czas pracy bezpośrednio związany z procesem technologicznym

Narzuty przypadające na wynagrodzenia bezpośrednie obejmujące składniki z tytułu
ubezpieczeń społecznych oraz odpisy na fundusze specjalne
Jako koszty pośrednie traktowane są te elementy kosztów całkowitych, które nie mogą być
wprost odniesione do określonych obiektów kalkulacyjnych na podstawie dokumentów
źródłowych.
Koszty pośrednie powstają we wszystkich fazach działalności gospodarczej: zaopatrzenia,
produkcji, sprzedaży. Do kosztów tych zalicza się cztery kategorie (wszystkie to koszty
kalkulacyjne)
- wydziałowe
- ogólnego zarządu
- zakupu
- sprzedaży
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz