Uczestnicy postępowania przygotowawczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uczestnicy postępowania przygotowawczego - strona 1

Fragment notatki:

Uczestnicy postępowania przygotowawczego 1. Strony ( Art. 299 §1 ) a. pokrzywdzony b. podejrzany 2. Podmioty na prawach strony ( Art. 299 §3 ) ← zasada kontradyktoryjności ← zasada równouprawnienia stron a. prokurator- w czynnościach sądowych 3. Podmioty mające określone uprawnienia ( Art. 299 §2 ) a. osoby niebędące stronami- w wypadkach określonych w ustawie. Np. osoba podejrzana, składający zawiadomienie o przestępstwie, osoba, u której dokonuje się przeszukania ( chyba, że jest już podejrzana ). Reguły Miranda ( Art. 300 ) ← obowiązek informacji ( Art. 16 §1 ) Uprawniony a. podejrzany Zobowiązany a. organ prowadzący postępowanie przygotowawcze ( zob. wyż. ) Treść- - tzw. reguły Miranda a. prawo do składania wyjaśnień b. prawo do odmowy odpowiedzi na pytania ( Art. 175 §1 ) c. prawo do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia ( Art. 315 d. prawo do korzystania z pomocy obrońcy ( Art. 6, 77 ) e. prawo do końcowego zaznajomienia się z materiałami postępowania ( Art. 321 ) f. prawo do przesłuchania z udziałem obrońcy ( Art. 301 )- na żądanie podejrzanego należy go przesłuchać z udziałem obrońcy. Niestawiennictwo obrońcy ( nawet usprawiedliwione ) nie tamuje przesłuchania. g. obowiązki i konsekwencje - obowiązek poddania się badaniom ( Art. 74 ) - obowiązek stawiennictwa ( Art. 75 ) - obowiązek wskazania adresata do doręczeń ( Art. 138 ) - konsekwencje niepodania nowego adresu ( Art. 139 ) Forma: a. pisemna b. podpis podejrzanego potwierdzający otrzymanie pouczenia Podpisaną przez podejrzanego kopię pouczenia dołącza się do akt sprawy. Termin a. przed pierwszym przesłuchaniem Bardzo długo zaniedbywano tego obowiązku- np. permanentnie nie pouczano podejrzanych o prawie do odmowy składania wyjaśnień. W Regulaminie powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z 1984 wprowadzono szczegółowo określony obowiązek pouczenia podejrzanego przed pierwszym przesłuchaniem o jego prawach i obowiązkach. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz