Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2534
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych  - strona 1 Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych  - strona 2

Fragment notatki:

UCHWAŁY PRAWOTWÓRCZE (NORMATYWNE) ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH -żeby uchwały organizacji m-dowej mogły być uznane za źródło prawa m-dowego, muszą spełniać równocześnie 2
warunki:
1) być prawnie wiążące
21
2) tworzyć nowe normy prawne (mieć charakter prawotwórczy)
-normatywny charakter posiadają tylko te uchwały, które ustalają reguły postępowania na przyszłość, odnoszące się
do sytuacji, które mogą występować nieokreśloną liczbę razy
-takiego charakteru nie posiadają uchwały, które określają sposób postępowania w konkretnych, jednorazowych
przypadkach
-uchwały organizacji m-dowych można podzielić na:
a) uchwały odnoszące się do zagadnień związanych z wewnętrzną strukturą i funkcjonowaniem samej
organizacji
-są one przeznaczone do regulowania wszystkiego, co dzieje się na forum organizacji (są przeznaczone pro foro interno )
-dotyczą:
-działalności organów organizacji
-stosunków między organami organizacji
-działalności państw członkowskich w organizacji
-stosunków państw z organizacją
-adresatami uchwał są zazwyczaj organy organizacji m-dowej i państwa, ale tylko w zakresie działania danej
organizacji
-uchwały tego typu, jeśli maja charakter prawotwórczy, tworzą tzw. prawo wewnętrzne organizacji
międzynarodowych
b) uchwały odnoszące się do postępowania państw poza organizacją międzynarodową - są przeznaczone pro foro extreno -dotyczą stosunków między państwami członkowskimi
-ich adresatami są wyłącznie państwa 1) Prawo wewnętrzne organizacji międzynarodowych  w jego zakres wchodzą następujące kategorie przepisów:
1) wewnętrzne regulaminy i przepisy proceduralne
2) przepisy budżetowe i finansowe
3) przepisy dotyczące personelu organizacji
4) przepisy regulujące inne sprawy administracyjne organizacji, np. sprawy związane z siedzibą organizacji i
jej zarządem
5) przepisy dotyczące realizacji funkcji operacyjnych organizacji w zakresie jej kompetencji
6) przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania organów pomocniczych
-uprawnienia organizacji do tworzenia konkretnych postanowień prawa wew. wynikają ze statutu organizacji
-tworzenie prawa wewnętrznego następuje w drodze podejmowania uchwał przez ich organy
-stwarza to niebezpieczeństwo dla państw członkowskich, ponieważ uchwały podejmowane są większością
głosów i mogą wbrew woli przegłosowanego państwa zmienić jego sytuację prawną w organizacji
-w związku z tym najważniejsze zagadnienia organizacji uregulowane są w statutach i nie mogą być


(…)

… oświadczyć, że uchwała w całości lub
w części nie jest dla nich wiążąca (tzn. mogą wyłączyć się)
22
-państwo, które nie chce być związane uchwałą, musi w określonym terminie złożyć wyraźne oświadczenie
-milczenie traktowane jest jako wyrażenie zgody
-system stosowany jest w np. Organizacji Międzynarodowej Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO), Światowej Organizacji Meteorologicznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz