Ubezwłasnowolnienie i uznanie za zmarłego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezwłasnowolnienie i uznanie za zmarłego - strona 1 Ubezwłasnowolnienie i uznanie za zmarłego - strona 2

Fragment notatki:

03.11.2010 Wykład 6 Ubezwłasnowolnienie dotyczy osób fizycznych, które ukończyły lat 13 i które ze względu na niedorozwój umysłowy, chorobę psychiczną bądź innego rodzaju zaburzenia (psychiczne) nie są wstanie prowadzić swoich spraw. Ubezwłasnowolnienie może być całkowite, bądź częściowe (gdy potrzebna jest pomoc przy dokonaniu niektórych czynności). Uznanie za zmarłego - gdy osoba fizyczna zaginie i nie ma o niej wiedzy co do pozostawania przy życiu. Osobę zaginioną można sądownie uznać za zmarłą jeżeli minęło 10 lat licząc od ostatniego dnia roku w którym była ostatnio o nim wiadomość (są jakieś odstępstwa od terminu 10 lat) Osoby prawne to jednostki organizacyjne, którym przepisy prawa przyznaję osobowość prawną. Na treść osoby prawnej składają się następujące elementy : osoby fizyczne, majątek, struktura organizacyjna, cel działania (gospodarcze bądź idealne  idee (w jakiejś idei np. partie, związki zawodowe)) Osoby prawne mogą powstawać w sposób instytucjonalny (powołane przez ustawę jak np. państwowa szkoła wyższa) i w sposób korporacyjny, czyli tworzone przez założycieli np. stowarzyszenie. Chwila narodzin osoby prawnej jest najczęściej chwila zarejestrowania we własnym rejestrze, ale może być też to chwila wskazana przez prawo np. powołanie ustawą agencji rynku rolnego. Każda osoba prawna jest w stosunkach prawnych uznawana, za podmiot praw i obowiązków, czyli może zaciągać zobowiązania i nabywać uprawnienia poprzez własne działanie. Z chwilą powstania, osoby prawnej są wyposażone w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych osób prawnych jest z stosunku do osób fizycznych ograniczona, co może wynikać z natury osoby prawnej bądź z ustawy (np. osoba prawna nie może zawrzeć związku małżeńskiego, spisać testamentu). Czynności prawne za osoby prawne dokonywane są przez tzw. organy osób prawnych Organ osoby prawnej to pojedyncza osoba lub grupa osób, którym przepisy prawa bądź statusów nadają uprawnienie do dokonywania czynności za osobę prawną. Chwilą ustania bytu osoby prawnej jest uchylenie ustawy ją powołującej bądź wykreślenie z rejestru. Szczególnym rodzajem osoby prawnej jest skarb państwa. Jest to państwowa jednostka organizacyjna, której przepisy prawa nadają osobowość prawną wobec całego majątku państwowego, jednak z wyłączeniem tego majątku, który jest objęty przez inne państwowe osoby prawne np. przedsiębiorstwa państwowe. Skarb państwa jest uznawany w konstrukcjach cywilistycznych za podmiot równorzędnych praw i obowiązków. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz