Ubezpieczenia na życie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia na życie - strona 1 Ubezpieczenia na życie - strona 2 Ubezpieczenia na życie - strona 3

Fragment notatki:


CHARAKTERYSTYKA RYNKU UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Najwcześniejsza znana, udokumentowana umowa ubezpieczenia na życie została zawarta 18 czerwca 1583 r. Przez Office of Insurance w budynku Royal Exchange w Londynie. Ubezpieczonym był William Gybbons - obywatel Londynu. Suma ubezpieczenia wynosiła 382 funty, 6 szylingów i 8 pensów i miała być wypłacona w przypadku zgonu Williama Gybbona w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy. Za kwotę tą było odpowiedzialnych 16 asekuratorów .
Rynek ubezpieczeniowy (insurance market) - ogół zakładów ubezpieczeniowych działających na danym terenie, oferujących swoje usługi ubezpieczeniowe i społeczeństwo o określonym (przede wszystkim warunkami ekonomicznymi) poziomie życia, które oczekuje i wyraża swoje zainteresowania tymi usługami oraz - zawierane między nimi transakcje w postaci zawieranych umów ubezpieczenia.
Rynek ubezpieczeniowy kształtują z jednej strony takie elementy jak ilość zakładów ubezpieczeń, ich stan finansowy gwarantujący wiarygodność, rodzaje, zakres i formy ochrony ubezpieczeniowej, w tym także wysokość składki (cechy) ubezpieczeniowej, za jaką można nabyć tą usługę; z drugiej strony wielkość rynku wyrażające się liczbą mieszkańców (pole ubezpieczeniowe), charakter i struktura gospodarki, zasobność finansowa ludności, poziom życia itp. Ilość i rodzaje zawieranych ubezpieczeń na danym rynku może być wykładnikiem procesu wzajemnej wymiany informacji o oczekiwanej a oferowanej ochronie ubezpieczeniowej.
PODSTAWOWE POJĘCIA I FUNKCJE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
Produkt wytwory materialne lub niematerialne, które stanowią pewną wartość dla konsumentów
z punktu widzenia rynkowego (mark.) jest pewnym zespołem korzyści, które mogą zaspokajać potrzeby potencjalnych klientów
Produkt ubezpieczeniowy korzyści dostarczane ubezpieczonemu przez zakład ubezpieczeń
pakiet usług dostarczanych ubezpieczonemu przez zakład ubezpieczeń, za określona opłatą, od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia aż do jej rozwiązania
Typologia produktów
Elementy
niematerialne czysta usługa (np. ubezpieczenie)
usługa z dobrem materialnym
dobro materialne z usługi
Elementy
materialne
czyste dobro materialne
Elementy składowe produktu ubezpieczeniowego: rdzeń właściwy (istota)
rdzeń sensu largo
otoczenie produktu
ad 1 - ryzyko podstawowe produkty globalny (całkowity)

(…)

… poprzedza wypełnienie ankiety wywiadu medycznego, a w razie potrzeby badanie lekarskie. Wyróżniamy ubezpieczenia grupowe i indywidualne. W ubezpieczeniach grupowych nie ma badań lekarskich.
Ubezpieczony. Zazwyczaj umowa ubezpieczenia indywidualnego dotyczy jednej osoby ubezpieczonej, ale funkcjonują również ubezpieczenia na dwoje lub nawet więcej „żyć” płatne w przypadku pierwszej śmierci wśród osób…
… przez nią określonego wieku, a ponad to może objąć w postaci ryzyk dodatkowych
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć wskutek wypadku
utratę zdolności do pracy.
Wypadek ubezpieczeniowy w umowie ubezpieczenia na życie:
zdarzenie losowe objęte ochroną ubezpieczeniową
wystąpienie wypadku ubezpieczeniowego powoduje szkodę i wypłatę odszkodowania
może nastąpić wskutek zamierzonego działania człowieka oraz niezależnie od niego jako przejaw działania sił przyrody.
Szkoda osobowa ma charakter:
całkowity - śmierć, niezdolność do pracy
częściowy - częściowa niezdolność do pracy
Podstawowym rodzajem wypadku ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie jest śmierć ubezpieczonego.
Zdarzenie losowe musi być kategorią istniejącą obiektywnie statystyczna prawidłowość - prawo wielkich liczb
nadzwyczajność - zagrażają…
…, kiedy ubezpieczenie nie działa.
Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa - do momentu podpisania umowy (ryzyko zgonu z tytułu nieszczęśliwego wypadku).
Treść umowy ubezpieczenia na życie
podstawowe prawa i obowiązki stron regulują OWU (logiczny zbiór klauzul umownych stanowiących typową treść umowy ubezpieczenia)
adhezyjny charakter umowy - przystąpienie (adhezja) ubezpieczającego do umowy polega na zaakceptowaniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz