Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 4 - strona 1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 4 - strona 2 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 4
Produkt jest definiowany jako zespół korzyści, zaspokajający pewne potrzeby klientów ( I niekoniecznie mający postać materialną) Mianem produktu określa się też wyroby materialne i niematerialne, które stanowią pewną wartość dla konsumentów.
Bazując na tych określeniach j. Monkiewicz definiuje produkt ubezpieczeniowy jako zespół korzyści dostarczonych ubezpieczającemu przez zakłady ubezpieczeń, a dokładniej - pakiet usług dostarczonych ubezpieczonemu przez zakłady ubezpieczeń od zawarcia umowy aż do jej rozwiązania. Mówiąc o pełnym produkcie ubezpieczeniowym trzeba mieć na uwadze nie tylko zbiór ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, ale też dodatkowe elementy mające zwiększyć zainteresowanie ubezpieczonych, a jednocześnie zapewnić odpowiedni wynik finansowy ubezpieczycielowi. Elementy produktu ubezpieczeniowego:
Całkowity produkt tworzą: rdzeń i otoczenie.
W ramach rdzenia wyróżnia się:
rdzeń właściwy ( istota produktu) obejmujący podstawowe ryzyko produktu,
rdzeń sensu largo, obejmujący ryzyka dodatkowe
Z rdzeniem produktu ubezpieczeniowego związane jest zaufanie. Ubezpieczający musi zaufać ubezpieczycielowi, któremu powierza swoje pieniądze, ze potrafi on nimi właściwie gospodarować i gdy nastąpi wypadek ubezpieczeniowy, wypłaci on świadczenie zgodnie z warunkami zawartej umowy
W ramach otoczenia produktu ubezpieczeniowego wyróżnić należy:
markę handlową ubezpieczyciela, jego pozycja rynkowa
obowiązujące procedury poziom składki ubezpieczeniowej
komunikację dostępność usług
fizyczne środowisko świadczenia usługi
Cechy produktu ubezpieczeniowego niematerialny charakter ( przyjmuje formę materialną, dopiero gdy nastąpi wypadek ubezpieczeniowy, niezbędne wiec zaufanie)
nierozdzielność ( produkt- usługa z wykonawcą oraz akt produkcji i konsumpcji)
niejednorodność ( brak powtarzalności(, ograniczone możliwości standaryzacji nietrwałość ( nie mogą być przedmiotem magazynowania)
brak przejrzystości granic ich własności ( nie ma polis” używanych”
ograniczona dostępność a z drugiej strony możliwość stosowania przymusu nabycia
indywidualny charakter ceny
partycypacja usługobiorcy w procesie świadczenia usługi ( maja brać udział w ochronie ubezpieczeniowej ; maja być w ciągłym kontakcie)
odroczony i niepewny charakter użycia
substytucyjność, a czasem komplementarność z niektórymi dobrami materialnymi


(…)

… produktów ubezpieczeniowych. Produkty ubezpieczeń osobowych klasyczne produkty ubezpieczeń na życie
nowoczesne produkty ubezpieczeń na życie
tontyny w Polsce nie występują, związany z ubezpieczeniami na dożycie, występują we Francji, tworzone są określone grupy osób o podobnym wieku, tworzona jest kasa i z tego wypłaca się renty
produkty ubezpieczeń zdrowotnych ubezpieczenia rentowe
ubezpieczenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz