Typy temperamentów na wybranych przykładach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy temperamentów na wybranych przykładach - strona 1

Fragment notatki:

Dokument dotyczy typów temperamentów wraz z przykładami. Dokument ma cztery strony i porusza zagadnienia takie jak: temperament, sangwinik, melancholik, choleryk, flegmatyk, typy czyste, analiza osobowości, wykorzystanie testów osobowości.

PRACA ZALICZENIOWA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I ORGANIZACJI PRACY
TEMAT PRACY: OPISZ TYPY TEMPERAMENTÓW NA DOWOLNIE WYBRANYCH PRZYKŁADACH.
Co to jest temperament? Osobowość człowieka to ogół unikalnych cech psychicznych, które w sposób stały kierują jego zachowaniem w różnych sytuacjach. Temperament zaś jest jedną z tych cech. Jest to cecha określająca wrodzony sposób reagowania na wszystko, co się wokół dzieje.
Ujawnia się już we wczesnym niemowlęctwie, a nawet zaraz po urodzeniu - głównie w sposobie, w jaki dziecko ujawnia swoje emocje, a także w poziomie jego aktywności. Tak więc niektóre dzieci są spokojne, łagodne, radosne i wesołe - a inne pobudliwe (a nawet nadpobudliwe), aktywne, płaczliwe lub krzykliwe. Ta sama prawidłowość dotyczy osób dorosłych. Temperament to szczególny sposób zachowania, który pojawia się na tyle często, że określa daną osobę i pozwala przewidzieć jej reakcje na różne przyszłe sytuacje. Niektórzy dorośli są permanentnie odprężeni i niczym się nie przejmują, a inni są ciągle spięci i zamartwiają się na zapas - przy czym są to ich stałe cechy zachowania i przeżywania. To, co czyni dane cechy temperamentu pozytywnymi lub negatywnymi - zależy od ich wzajemnej równowagi. Pierwszym, który podjął się klasyfikacji ludzkich temperamentów, był Hipokrates, grecki lekarz i ojciec medycyny żyjący około 2400 lat temu. Do pierwszych zaliczał się również Galen, który był rzymskim lekarzem, żyjącym około 150 roku naszej ery. Obaj wyróżniali cztery typy osobowości, które opierały się na czterech specjalnych płynach występujących w ludzkim organizmie, zwanych humorami. Koncepcja czterech humorów była powszechnie akceptowana w ówczesnej medycynie. Do płynów tych należały: czerwona krew, żółta żółć z wątroby, czarna żółć (zakrzepła krew) ze śledziony i lepki śluz czyli flegma. Indywidualna osobowość czy temperament, zależały od ilości humorów organizmie danej jednostki, i tak: człowiek z nadmiarem krwi miał być szczęśliwy, ożywiony, entuzjastycznie nastawiony do życia. Typ ten nazwano sangwinicznym,
człowiek z nadmiarem żółtej żółci miał mieć skłonności do irytacji i nerwowości. Ten typ nazwany był cholerycznym. (chole - żółciowy),
człowiek z nadmiarem żółci miał być smutny, nieszczęśliwy i przygnębiony. Temperament melancholijny (melano - ciemny, czarny),
człowiek z nadmiarem flegmy miał być spokojny i apatyczny, pozbawiony entuzjazmu. Temperament flegmatyka.
Sangwinik
mocnymi stronami sangwinika w pracy są: duże poczucie humoru, optymizm, przyjazne nastawienie do ludzi, łatwość zyskiwania przyjaciół wśród współpracowników, duże zdolności werbalne, twórczość. Jego słabościami natomiast może być: zbytnie gadulstwo, brak punktualności w dotrzymywaniu terminów, zapominalstwo, trudności w mówieniu "nie", a więc brak asertywności, chaotyczność, branie na siebie zbyt wielu obowiązków.


(…)

… (tempo procesów psychicznych, pobudliwość, siła i szybkość reagowania). Cechy temperamentu ujawniają się w zachowaniu, decydują o reakcjach człowieka - szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Są to cechy charakteryzujące osobowość. Nie każdy człowiek potrafi panować nad swoimi reakcjami w trudnych sytuacjach. O panowaniu nad sobą decydują cechy charakteru. Analizy osobowości dokonuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz