Typowe klauzule modyfikacyjne.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typowe klauzule modyfikacyjne. - strona 1

Fragment notatki:

Typowe klauzule modyfikacyjne. Zmiana treści stosunku obligacyjnego następuje tu po powstaniu tego stosunku, ale strony mogą w umowie przewidzieć możliwość i sposób zmiany, umieszczając w niej odpowiednie klauzule, klauzule profuturowe: Klauzule adaptacyjne - w umowach długoterminowych (inwestycyjnych), automatyczna zmiana treści umowy bez dalszych porozumień stron, w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w umowie , np. zmiana stawek podatkowych. Jej celem eliminacja przyszłej waloryzacji. Klauzule uwalniające (salwatoryjne)- klauzule przewidujące, że w razie bezskuteczności (nieważności) określonych postanowień umownych lub w razie ich niewykonalności (niemożliwości wykonania)- inne postanowienia umowne zostają utrzymane w mocy, a bezskuteczne (nieważne, niewykonalne) zostaną zastąpione innymi. Wykorzystywane zwłaszcza w państwach germańskich. Klauzule salwatoryjne wyłączają zastosowanie art. 58 § 3. Klauzule waloryzacyjne - w zobowiązaniach pieniężnych:
Klauzula złota.
Klauzula waluty.
Klauzule indeksowe. Inne klauzule .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz