Typologia konfilktów - omówienie.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia konfilktów  - omówienie. - strona 1 Typologia konfilktów  - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

TYPOLOGIA KONFLIIKTÓW W RELACJI KIEROWNIK-PODWŁADNI Badania empiryczne K. Balamajder (1984) potwierdzają opisany przez L.R. Pondy'ego (1972) model konfliktu w organizacji. Wynikający z nich typologia uwzględniająca inicjującą rolę kierownika lub podwładnego w podejmowaniu kwestii spornych, przedstawia się następująco:
♦ „konflikty na tle podziału dóbr:
a) sytuacje gdy podwładny zgłasza pretensje do kierownika w związku z:
relacjami między wkładem pracy a wynagrodzeniem podstawowym,
udziałem w podziale premii, nagród i innych atrakcyjnych dóbr,
udziałem w podziale gratyfikacji niematerialnych (wyróżnienia, odznaczenia itp.),
zasadami awansowania i przeszeregowania (wpływającymi na udział w podziale dóbr).
b) sytuacje, w których kierownik zgłasza pretensje do podwładnego w związku z:
nieprzestrzeganiem relacji między wkładem pracy a udziałem w podziale
dóbr;
konflikty na tle sposobu kierowania i podporządkowania się kontroli sprawowanej przez kierownika
sytuacje, w których podwładny zgłasza pretensje do kierownika w związku z: realizowanym stylem kierowania podwładnymi (niewłaściwym zdaniem podwładnych),
stosunkiem do pracowników, niewłaściwym sposobem odnoszenia się do podwładnych; sytuacje, w których z :kierownik zgłasza pretensje do podwładnego w związku z:
stosunkiem do przełożonego, niewłaściwym sposobem odnoszenia się do kierownika,
nieprzestrzeganiem dyscypliny pracy (niepodporządkowaniem się władzy kierownika)
♦ konflikty na tle realizacji podstawowych celów pracy:
sytuacje, w których podwładny zgłasza pretensje do kierownika w związku z:
brakiem kompetencji i kwalifikacji kierownika,
złą organizacją pracy (nie zapewnienie podwładnym możliwości realizowania zadań),
podziałem obowiązków między podwładnych, podziałem prac dodatkowych lub pozaobowiązkowych,
sytuacje, w których kierownik zgłasza, pretensje do podwładnego w związku z:
niską jakością i wydajnością pracy,
biernością i brakiem zainteresowania pracą,
niewłaściwym wykonaniem poleceń (związanym z brakiem należytych kwalifikacji podwładnych).”
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz