Typologia i sposoby kierowania przedsiębiorstwem

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typologia i sposoby kierowania przedsiębiorstwem - strona 1 Typologia i sposoby kierowania przedsiębiorstwem - strona 2 Typologia i sposoby kierowania przedsiębiorstwem - strona 3

Fragment notatki:

TYPOLOGJA I SPOSOBY KIEROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1. Istota, cechy i typy przedsiębiorstw
2. Kreatorzy firm
3. Cykle tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa
1. Istota, cechy i typy przedsiębiorstw Uniwersalne cechy przedsiębiorstwa Wytwarza w sposób zorganizowany dobra i usługi na potrzeby odbiorców
Jest przedmiotem ekonomicznym i prawnym
działa profesjonalnie w celu maksymalizacji korzyści materjalnych
Ekonomiczną podstawą jego funkcjonowania jest kapitał (suma praw materialnych i niematerialnych)
Przedsiębiorstwo animuje przedsiębiorca
Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw Przedsiębiorstwa jednoosobowe (jednego właściciela)
Spółki osobowe
jawne
cywilne
komadytywne
Spółki kapitałowe
sp. Z o.o.
sp. akcyjne
Inne spółki
jednoosobowe spółki akcyjne Skarbu Państwa
jednoosobowe sp z o.o.
spółki z udziałem kapitału zagranicznego
Przedsiębiorstwa państwowe
Przedsiębiorstwa spółdzielcze
Zakłady budżetowe
Korporacje
holdingi
koncerny
FORMY SPÓŁEK OSOBOWYCH. SPÓŁKA CYWILNA Jest stosunkiem prawnym opartym na zasadach Kodeksu cywilnego.
powstaje na skutek umowy o osiągnięciu wspólnego celu przez kontrahentów oraz wniesieniu wspólnego wkładu (nie muszą być równe)
umowa spółki cywilnej ma charakter ciągły nawet wtedy gady zawarta ją na okres jednej transakcji. Czas trwania spółki można jednakże ograniczyć do konkretnego terminu.
Spółka cywilna opiera się na zasadzie niezmienności jej składu osobowego gdyż działa na zasadzie wzajemnego zaufania wspólników i ścisłego ich współdziałania.
Wystąpienie wspólnika nie może wystąpić za wypowiedzeniem
Niedopuszczalne jest przeniesienie udziału na inną osobę
spółka cywilna nie ma osobowości prawnej
wspólna odpowiedzialność wspólników
SPÓŁKA JAWNA jest to spółka handlowa organizację i działanie tej spółki normuje kodeks handlowy
spółka jest zawierana na podstawie umowy i może być zawarta na czas określony
zgodnie z kodeksem handlowym spółka jawna jest umownym zrzeszeniem dwóch lub większej liczby osób, mającym na celu wspólne prowadzenie przedsiębiorstwa w większym rozmiarze we wspólnym imieniu oraz na zasadzie pełnej i solidarnej odpowiedzialności wszystkich wspólników
spółka ta nie ma osobowości prawnej
spółka ta posiada swój majątek wniesiony tytułem wkładów.
spółka odpowiada swym majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i równocześnie odpowiada za nie całym swoim majątkiem każdy ze wspólników


(…)

…, stabilizacji życiowej;
potrzeba przynależności do grup formalnych i nieformalnych;
potrzeba uznania, dążenia do awansu, nagród, statusu, rozwoju osobistego; potrzeba samorealizacji:
praca zgodna z zamiłowaniami, wykształceniem, możli­wościami;
potrzeba wiedzy - doskonalenie swoich umiejętności;
potrzeby estetyczne dotyczące środowiska pracy.
DWUCZYNNIKOWA TEORIA HERZBERGA
motywowanie poprzez wzbogacanie pracy…
…, normatywy kosztów stałych i zmiennych)
dezagreguj zbiorcze pozycje kosztów (ogólnozakładowe i inne)
planowanie (budżetowanie) kosztów stałych i zmiennych może być istotną składową systemów oceny (kierowników i pozostałych pracowników)
KONTROLING
Kontroling - konfrontowanie stanów oczekiwanych ze stanami rzeczywistymi
Funkcje kontrolingu
w obrębie stanowiska
w obrębie jednostki produkcyjnej
sam właściciel…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz