Tworzenie powierzchni - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie powierzchni - omówienie  - strona 1 Tworzenie powierzchni - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Tworzenie powierzchni
Modele powierzchniowe odwzorowują kształty obiektów, mają zastosowanie tam, gdzie nie chcemy modelować wnętrza oraz w przypadkach, w których wykonanie modelu bryłowego jest niemoŻliwe lub bardzo skomplikowane. Powierzchnie reprezentowane są przez siatki o wybranej przez uŻytkownika gęstości. Powierzchniami moŻemy wymodelować teren (na podstawie danych wysokościowych) lub inne skomplikowane kształty. Narzędzia słuŻące do
tworzenia modeli powierzchniowych znajdują się w menu Rysuj → Modelowanie → Siatki.
NaleŻą do nich:
Siatka 3D - tworzy powierzchnię wielokątną na podstawie wskazanej macierzy NxM punktów.
Siatka przekręcona - tworzy siatkę przez obrót krzywej lub profilu (linii, okręgów, łuków, elips, łuków eliptycznych, polilinii lub splajnów, zamkniętych polilinii, wieloboków, zamkniętych splajnów lub pierścieni) wokół wybranej osi.
Siatka walcowa - tworzy siatkę reprezentującą powierzchnię walcową zdefiniowaną przez
wyciągnięcie linii lub krzywej (nazywanej krzywą ścieŻki) w określonym kierunku i na określoną odległość (nazywaną wektorem kierunkowym).
Siatka prostokreślna - tworzy siatkę wielokątną reprezentującą powierzchnię prostokreślną między dwoma liniami lub krzywymi.
Siatka krawędziowa - tworzy siatkę wielokątną przybliŻającą siatkę powierzchni płata Coonsa powstałego z czterech przylegających krawędzi. Płat Coonsa jest powierzchnią bikubiczną, utworzoną metodą interpolacji czterech stykających się krawędzi (które mogą być dowolnymi krzywymi w przestrzeni). Gładkością powierzchni (gęstością siatki ścianek) sterują dwie zmienne Surftab1 i Surftab2 (odpowiednio dla dwóch kierunków). Im większa wartość tych zmiennych, tym bardziej gęsta będzie siatka ścianek. Aby dokonać zmiany wartości jednej z tych zmiennych wpisujemy jej nazwę w linii komend i podajemy nową wartość. Powierzchnie mogą być modyfikowane jedynie w oparciu o punkty charakterystyczne, czyli węzły siatki. Tak jak w przypadku innych elementów przesuwając połoŻenie węzła zmieniamy geometrię całego obiektu. Powierzchnie nie podlegają operacjom sumowania, odejmowania czy znajdowania części wspólnej. Jedyną operacją, która pozwoli nam usunąć fragment powierzchni jest rozbicie powierzchni na ścianki (polecenie Rozbij z paska narzędziowego Zmiana) i usunięcie pojedynczych ścianek. Ta operacja nie zapewni nam jednak gładkich wcięć.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz