Tworzenie oprogramowania-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 385
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie oprogramowania-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

1. Wprowadzenie
(2006/2007)
Tworzenie oprogramowaniaJęzyk C
Budowa programu napisanego w języku C
• podział na pliki z definicjami funkcji,
• korzystanie z bibliotek systemowych i własnych
• automatyzacja kompilacji za pomocą make
• dzielenie projektu na części: katalogi zawierające pliki źródłowe, pliki nagłówkowe, pliki
wykonywalne, pliki biblioteczne
Narzędzia programisty w środowisku GNU/Linux
• edytory (vi, vim, mcedit, emacs,kwrite, kate, anjuta, ...)
• kompilator: gcc
• inne użyteczne narzędzia:
o przeszukiwanie dokumentacji (man, apropos, whatis, info, pinfo, GNOME yelp,
...)
o wyszukiwanie tekstu (grep i wyrażenia regularne)
o porównywanie plików (diff, patch)
o automatyczne tworzenie dokumentacji: (doxygene, upiększcze kodu – indent, ...)
o debuger (gdb – tekstowy, trzeba odpowiednio skompilować program, graficzne:
kdbg, ddd, ...)
1
1. Wprowadzenie
(2006/2007)
Podręcznik systemowy – polecenie man


Sekcje
2 – system calls
3 – libraries
4 – special, device, files (np. /dev/random, /dev/urandom)
5 – file formats
Użyteczne polecenia
$ whereis printf
printf: /usr/bin/printf /usr/include/printf.h
/usr/share/man/man1/printf.1.gz /usr/share/man/man3/printf.3.gz
/usr/share/man/man1p/printf.1p.gz /usr/share/man/man3p/printf.3p.gz
$ man 3 printf
PRINTF(3)
Linux Programmer's Manual
PRINTF(3)
NAME
printf, fprintf, sprintf, snprintf, vprintf, vfprintf, vsprintf, vsnprintf
- formatted output conversion
SYNOPSIS
#include
int
int
int
int
...
printf(const char *format, ...);
fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
sprintf(char *str, const char *format, ...);
snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...);
DESCRIPTION
The functions in the printf family produce output according to a format as
described below. The functions printf and vprintf write output to
stdout, the standard output stream; fprintf and vfprintf write output to
the given output stream; sprintf, snprintf, vsprintf and vsnprintf
write to the character string str.
$ whatis printf
printf
printf
printf [builtins]
$ apropos printf
fprintf [printf]
printf
printf
printf [builtins]
snprintf [printf]
sprintf [printf]
...
$ info printf
(1)
(3)
(1)
- format and print data
- formatted output conversion
- bash built-in commands, see bash(1)
(3)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
-
formatted output conversion
format and print data
formatted output conversion
bash built-in commands, see bash(1)
formatted output conversion
formatted output conversion
$ info --apropos printf
2
1. Wprowadzenie
(2006/2007)
Kompilacja programu

Kompilator gcc
Przykład wywołania:
$ gcc file1.c file2.c file3.c –o prog


Pełny opis opcji: man gcc
Ważniejsze opcje kompilatora gcc
-o filename : określa nazwę pliku wynikowego, zawierającego program gotowy do
wykonania
-c : kompiluj tylko do postaci obiektów (.o), nie łącz
-D symbol : definiuj symbol w preprocesorze
-I path : gdzie szukać plików nagłówkowych (domyślnie – aktualny katalog
i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz