Trzy główne modele psychologiczne osobowości - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy główne modele psychologiczne osobowości - opracowanie  - strona 1 Trzy główne modele psychologiczne osobowości - opracowanie  - strona 2 Trzy główne modele psychologiczne osobowości - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Trzy główne modele psychologiczne osobowości:
Behawioryzm(zachowanie)
Psychologia psychodynamiczna(Teoria Freuda)
Psychologia kognitywna(poznawcza)
Behawioryzm
Psychologia jest nauką empiryczną; bada zachowania(Pawłow, Watson, Shinner);
Środowisko(bodziec)----Ja----zachowanie(reakcja)
Układ ukształtowany przez genotyp i środowisko
-----Sterowanie zachowaniami poprzez-----wzmocnienia:
Pozytywne(nagroda)
Negatywne(kara)
Karanie jest systemem mniej skutecznym.
Inżynieria behawioralna-sposoby sterowania zachowaniami.
Teoria psychodynamiczna
Prekursor-Zygmund Freud(1856-1939)
Cele:
Badanie osobowości, a nie zew zachowania.
Założenia:
--Zew. Zachowania są jedynie symptomami procesów wew.(szczególna waga badań przypadkowych wypowiedzi jednostki, czynności omyłkowych, stanów lękowych, snów, fantazji itp.)
--procesy wew. Mają charakter dynamiczny
--wew. Siły motywujące są nieświadome --ukształtowanie sił motywujących następuje w pierwszych latach życia.
Działania człowieka są ukierunkowane przez siły wewnętrzne(popędy, potrzeby) które są nieświadome.
Popędy:
Wrodzone(pierwotne)—zdobycie pokarmów, potrzeby seksualne, unikanie bólu, potrzeby kontaktu z otoczeniem, potrzeba trwania(lęk przed śmiercią)
Wtórne(nabyte w wyniku socjalizmu)—np. ambicja, potrzeba dominowania
Człowiek nieświadomie dąży do zaspokajania popędów.
--Pojawiają się wewnętrzne konflikty
Z. Freud—id—ego---superego
K. Horney jednostka---grupa
E. Fromm jednostka----odhumanizowany świat
Konflikt rodzi flustracje, lęki, zaburzenia emocjonalne, agresje itp.
Mechanizmy obronne---są stosowane nieświadomie, prowadzą do obniżenia poziomu lęku, ale nie rozwiązują konfliktów:
--wyparcie
--przeniesienie
--projekcja
--nacjonalizacja
--substytucja(kompensacja, sublimacja)
Psychologia kognitywna
Podstawowe założenia modelu:
Czynności człowieka sterowane są przez informację
Źródła informacji:
--Źródła zew. (aktualne działanie)środowisko
--Źródła wew. -doświadczenia, system wiedzy zdobyty w przeszłości(pamięć)---struktury poznawcze
Osobowość - system struktur poznawczych ujęty jako względnie trwałe cechy
Funkcje informacji
Poczucie tożsamości
Ułatwia orientacje w świecie
Wartościowanie - system wartości


(…)


Osobowość - system struktur poznawczych ujęty jako względnie trwałe cechy
Funkcje informacji
Poczucie tożsamości
Ułatwia orientacje w świecie
Wartościowanie - system wartości
System reguł działania(w tym także metainformacje)
Cechy struktur poznawczych
Proste---złożone
Konkretne ---abstrakcyjne
Liniowe---hierarchiczne
Zamknięte---otwarte
Bierne--- aktywne
Sterowanie zewnętrzne:
- Deprywacja sensoryczna - stan w którym do organizmu Dopływa minimum bodźców zew.
- Nadmiar informacji - Dysonans poznawczy - stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, pojawiający się wtedy, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze(np. myśli lub sądy) które są niezgodne ze sobą. Dysonans może także pojawić się wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Stan dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne
… że zachowanie osób wynika z jej cech osobowości). Błąd atrybucji(przypisania) - przeceniamy wpływ cech osobowościowych, nie doceniamy wpływu okoliczności sytuacji.
Strategia reprezentatywności - oceniamy sytuacje lub osoby. Na podstawie powierzchownego podobieństwa do sytuacji lub osób. Jakiegoś typu.
Strategia dostępności - oceniamy sytuacje lub osobę przez odwołanie się do najbardziej wyraziście…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz