Tryb ustawodawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb ustawodawczy - strona 1 Tryb ustawodawczy - strona 2

Fragment notatki:

TRYB USTAWODAWCZY Procedura oparta o zasadę jawności. Debata z udziałem opozycji.
Projekty ustaw wpływają do marszałka sejmu
Jeżeli uzasadnienie nie spełnia wymogów, to marszałek może zwrócić projekt do wnioskodawcy
Jeżeli projekt pochodzi od innych podmiotów niż RM i prezydent, marszałek zarządza sporządzenie opinii o zgodności z prawem UE
Jeżeli marszałek ma wątpliwości co do zgodności projektu z prawem, może skierować projekt do Komisji Ustawodawczej, która wyraża swoją opinię.
W przypadku projektu, którego przyjęcie wprowadzi zmiany w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, to projekt powinien być skonsultowany z komisją wspólną rządu i samorządu terytorialnego.
Marszałek kieruje projekt do 1szego czytania: reguła: 1sze czytanie odbywa się na posiedzeniu komisji; wyjątki: albo regulaminowe lub poprzez zarządzenie marszałka sejm nie może odrzucić projektu w 1szym czytaniu
senat może
Projekt kierowany jest do prac w komisjach (upoważnienie)
Komisja może powoływać podkomisje
Może zwracać się do innych komisji o wyrażenie opinii
Może powierzyć redakcyjne opracowanie poprawek prezydium komisji bądź specjalnemu zespołowi poselskiemu
Może wnioskować do marszałka o zwrócenie projektu wnioskodawcy celem przepracowania
W czasie prac nad projektem ustawy powinien w nich uczestniczyć przedstawiciel wniosko-dawcy.
Etap prac w komisjach kończy się sporządzeniem sprawozdania
komisja może zaproponować przyjęcie projektu bez poprawek
komisja może zaproponować przyjęcie projektu z poprawkami (jako tekst jednolity)
komisja może wnioskować o odrzucenie projektu
Komisja musi wybrać posła - sprawozdawcę. Wnioski i propozycje odrzucone przez komisję dołączane są do sprawozdania jako wnioski mniejszości.
2gie czytanie (zawsze na posiedzeniu plenarnym) Poseł sprawozdawca przedstawia sprawozdanie komisji
Debata + zgłaszanie poprawek
Poprawki zgłasza: wnioskodawca, RM lub grupa 15 posłów
NIE MA GŁOSOWANIA
3cie czytanie (posiedzenie plenarne) Poseł sprawozdawca robi dodatkowe sprawozdanie
Quorum - obecność powyżej połowy ustawowej liczby posłów
Głosowanie (nie ma debaty):
głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości
poprawki
- w pierwszej kolejności głosowaniu podlegają te, które decydują o innych poprawkach
Glosowanie projektu wraz z poprawkami
Marszałek sejmu podpisuje projekt
Marszałek sejmu przekazuje ustawę do senatu
W SENACIE:
Ustawa trafia do komisji, ta przygotowuje projekt uchwały senatu:


(…)

… (po zawetowaniu projekt wraca do komisji sejmowej; sejm może odrzucić weto prezydenckie większością 3/5 głosów)
c)wystąpienie do TK o zbadanie zgodności z konstytucją
całość ustawy lub kluczowe przepisy niezgodne z konstytucją (ostateczne odrzucenie ustawy)
ustawa zgodna z konstytucją (prezydent ma obowiązek podpisania ustawy)
niektóre przepisy niezgodne z konstytucją (marszałek sejmu po zasięgnięciu opinii…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz