Tryb postępowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb postępowania - omówienie - strona 1 Tryb postępowania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Właściwy tryb postępowania:
Sprawa należąca do drogi sądowej cywilnej powinna być rozpoznana przez sąd powszechny we właściwym trybie postępowania rozpoznawczego (tj. podstawowa zasada) - albo w trybie procesu cywilnego, albo w trybie postępowania nieprocesowego. Sprawa powinna być również rozpoznana w obligatoryjnym postępowaniu odrębnym, tzn., że sąd z urzędu powinien ja rozpoznać przy zastosowaniu tych przepisów dotyczących postępowania odrębnego np. postępowanie w sprawach małżeńskich, - jeżeli taka sprawa wpłynęła do sądu, to sąd przy uwzględnieniu tych przepisów powinien sprawę rozpoznać. Właściwy tryb postępowania rozpoznawczego stanowi jedynie względną przesłankę procesową tzn. w razie jej naruszenia nie występuje nieważność postępowania, ale sąd powinien w każdym wypadku rozpoznać sprawę w trybie właściwym, względnie przekazać ją z urzędu sądowi właściwemu do rozpoznania w takim trybie. Np. w małym sądzie, gdzie jest jeden wydział cywilny w sądzie rejonowym, to w tym wydziale rozpoznaje się sprawy i w trybie procesowym i nieprocesowym. Jeżeli sędzia stwierdzi w którejś ze spraw, która powinna być rozpoznana w trybie nieprocesowym - powinien ją rozpoznać we właściwym trybie (dokonać tylko rejestracji we właściwym trybie). Ale w dużych sądach - są odrębne wydziały nieprocesowe - to taka sprawa powinna być przekazana do tego sądu, który rozpoznaje w trybie nieprocesowym - czyli z jednego wydziału do drugiego zarządzeniem. Sąd, któremu sprawa została przekazana jest związany postanowieniem o przekazaniu sprawy. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym lub w trybie niewłaściwym pozostają w mocy, ale każda ze stron może żądać powtórzenia czynności dokonanych bez jej udziału.
Sąd odwoławczy weźmie pod uwagę niewłaściwy tryb postępowania w sprawie jedynie na zarzut skarżącego, podniesiony przez niego w apelacji. W razie uwzględnienia zarzutu sąd odwoławczy, gdy zaistniała potrzeba wydając zaskarżone orzeczenie przekazuje właściwemu sądowi do rozpoznania we właściwym trybie. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz