Treść umowy spółki cywilnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść umowy spółki cywilnej - wykład - strona 1 Treść umowy spółki cywilnej - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Treść umowy spółki cywilnej
9Elementami niezbędnymi dla uznania określonej umowy za umowę spółki cywilnej (elementami przedmiotowo istotnymi tej umowy lub inaczej essentialia negotii) są:
1) zobowiązanie się stron umowy, zwanych wspólnikami, do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego,
2) oznaczenie rodzaju działania zmierzającego do osiągnięcia powyższego celu, a w szczególności określenie wkładów podlegających wniesieniu przez poszczególnych wspólników.
Strony umowy spółki cywilnej muszą określić w niej również rodzaj wspólnego dla nich celu gospodarczego, do którego osiągnięcia będą dążyć sposobami składającymi się na drugi z powyższych elementów. W związku z tym niedopuszczalne jest zawarcie spółki cywilnej w innym celu niż gospodarczy, np. charytatywnym, kulturalnym czy edukacyjnym. Ponadto cel spółki musi być wspólny dla wszystkich wspólników, przez co rozumie się, iż wszyscy wspólnicy powinni być zainteresowani jego osiągnięciem i uzyskiwać z niego korzyści gospodarcze. Wspólnota celu jest zatem elementem determinującym możliwość uznania konkretnego stosunku prawnego za umowę spółki cywilnej.
9Pojęcie celu gospodarczego spółki należy rozumieć szeroko. Generalnie wiąże się go z dążeniem do osiągnięcia korzyści majątkowej (inaczej gospodarczej lub ekonomicznej), czyli takiej, która ma wartość wymierną w pieniądzu, choćby bliżej nieokreśloną. Należy jednak podkreślić, iż nie oznacza to koniecznie działania nastawionego na osiągnięcie zysku, ponieważ pojęcie „cel gospodarczy” jest szersze od pojęcia „cel zarobkowy”. W związku z tym nie musi to być jednocześnie cel zarobkowy. W konsekwencji spółki cywilne mogą być zawiązywane w celach gospodarczych zarówno zarobkowych, jak i niezarobkowych. Cel gospodarczy spółki cywilnej nie jest również tożsamy z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej, która przede wszystkim musi się charakteryzować określonymi cechami, a mianowicie powinna być wykonywana w celu zarobkowym, w sposób zorganizowany i ciągły. O ile zatem spółka cywilna (jej wspólnicy) miałaby być przedsiębiorcą, o tyle jej wspólny cel gospodarczy powinien jednak mieć równocześnie charakter zarobkowy. W przeciwnym wypadku działalność wspólników w ramach spółki cywilnej nie dawałaby podstawy do uważania ich za przedsiębiorców.
9Niezależnie od powyższych postanowień umowa spółki cywilnej może regulować także inne kwestie, ponieważ większość dotyczących niej przepisów ma charakter względnie obowiązujący (iuris dispositivi). W szczególności wspólnicy mogą określić wartość wniesionych wkładów, czas trwania spółki, przyczyny jej rozwiązania, sposób i termin wypowiedzenia umowy, sposób prowadzenia jej spraw i reprezentacji, sposób podejmowania uchwał oraz wysokość udziałów w zyskach i stratach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz