Treść controllingu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść controllingu-opracowanie - strona 1 Treść controllingu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Jaka jest treść controllingu? W treści systemu controllingu można wyróżnić:
orientację na cele orientację na przyszłość
orientację na wąskie gardła ( przekroje produkcji )
orientację na rynek orientację na klienta
Orientacja na cele Przedsiębiorstwo powinno się koncentrować na istotnych celach, które są sformułowane przez dyrekcję i kadrę kierowniczą, jakie mają być realizowane na najbliższy i dalszy okres czasu. Cele te powinny być precyzowane za pomocą wskaźników, formułowane jednoznacznie, a pracownicy powinni wiedzieć, czego się będzie od nich oczekiwać.
Orientacja na przyszłość Nasilająca się w wielu branżach konkurencja oraz związany z tym nacisk na koszty (chodzi o obniżkę kosztów) oraz skracający się cykl życia wyrobów stanowią nowe wymagania wobec tradycyjnego systemu kosztów i controllingu.
Chodzi nie tylko o prezentację kosztów bieżących czy nawet średnich okresów czasu, chodzi o opracowanie i wdrożenie nowych koncepcji, instrumentów i wypracowanie przedsięwzięć, aby zagwarantować istnienie przedsiębiorstwa w przyszłości - perspektywy.
Myślenie w kategoriach przeszłościowych musi być zastąpione myśleniem przyszłościowym. Orientacja na wąskie gardło (wąski przekrój) Wąski przekrój to taki, który jest najsłabszym ogniwem przedsiębiorstwa i który jest źródłem problemów.
Jeśli nie usuniemy wąskiego przekroju to rozwój firmy jest niemożliwy.
Wąskim przekrojem może być rynek, produkcja lub też płynność finansowa.
Orientacja na rynek Szybko zmieniające się warunki otoczenia muszą znajdować swoje odbicie w rachunku kosztów i wyniku. Controlling powinien zwracać uwagę na zapewnienie wymagań poszczególnych produktów - od konstrukcji przez produkcję, na sprzedaży kończąc.
Przedsiębiorstwo może odnosić sukcesy, jeśli jego działanie jest nastawione na rynek. Aby wprowadzić do praktyki orientację rynkową należy określić związki między sferą badawczą i rozwojową oraz marketingiem i sprzedażą. Funkcje, jakich klient wymaga i oczekuje od produktu powinny też być przez tego klienta opłacone, po to by mogło ono wygospodarować zysk. Jeśli koszt wartości funkcji określonego produktu, który musi być pokryty przez klienta, nie jest przez tego klienta akceptowany, to trzeba z tej funkcji zrezygnować.
Przy pomocy bezpośredniej konfrontacji z rynkiem oraz konkurencją, przedsiębiorstwo uzyskuje możliwości bieżącego testowania oraz poprawiania stopnia konkurencyjności własnych procesów i produktów.
Orientacja na klienta Badania wykazały, że bardzo wiele przedsiębiorstw straciło zdolność kontaktu, dlatego że przywiązywało zbyt dużą wagę do kosztów oraz wyników finansowych zaniedbując swoich klientów. Trzeba zawsze pamiętać, że przedsiębiorstwo może przetrwać osiągając zyski tylko, gdy zaspokaja życzenia klientów. Przedsiębiorstwo powinno przyjąć, że jego celem jest osiąganie optymalnego zadowolenia klientów. Aby przedsiębiorstwo mogło zaspokoić potrzeby klientów controlling powinien dostarczać odpowiednich informacji. Silne odniesienie rynkowe prowadzi w konsekwencji do zwiększonej dbałości o interesy klienta.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz