Trendy SPA - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trendy SPA - wykład - strona 1 Trendy SPA - wykład - strona 2 Trendy SPA - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Trendy SPA Analizując trendy rozwojowe w branży SPA przyjrzymy się na wstępie trzem okresom: okresowi do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia i pierwszej dekadzie obecnego. Mówiąc o okresie do końca lat osiemdziesiątych minionego wieku mamy na myśli okres zanim SPA stało się zjawiskiem globalnym. Na każdym z kontynentów naszego globu rozwijały się specyficzne formy turystyki służącej poprawie zdrowia i samopoczucia fizycznego i psychicznego. W Europie były to "podróże do źródeł" - miejscowości uzdrowiskowych słynących z naturalnych źródeł wód mineralnych i termalnych. Turyści udawali się do nich nie tylko dla wypoczynku, ale również w poszukiwaniu zdrowia, urody, inspiracji czy też nawet cielesnych uciech. Wiele z europejskich ośrodków posiadało ścisłe związki z medycyną - oprócz terapii zdrowotnych opartych na kąpielach w wodach leczniczych stosowano w nich terapie oparte na nowoczesnych zdobyczach wiedzy medycyny konwencjonalnej. W Azji, podobnie jak w Europie, kąpiele również cieszyły się dużą popularnością, jednak istotnym wkładem wniesionym w rozwój zjawiska SPA przez Azjatów stało się holistyczne podejście do terapii. Indyjska ajurweda, zabiegi chińskiej medycyny alternatywnej, japońskie shiatsu czy tajskie masaże- wszystkie miały na celu pozytywne i uzdrawiające oddziaływanie nie tylko na ciało, ale też duszę i umysł człowieka. Na kontynencie australijskim dał się zauważyć mariaż tradycji europejskich z tradycjami azjatyckimi, co wynikało z zależności politycznej od Brytyjczyków z jednej strony i bliskości geograficznej do Azji z drugiej. Oryginalnym wkładem Australii w rozwój SPA było przywiązanie do natury i jej pozytywnego wpływu na człowieka, jak i hołdowanie filozofiom proekologicznym. Ameryka Południowa dołączyła do "społeczności SP A" później niż Ameryka Północna, Europa czy Azja, wniosła do niej jednak własne tradycje, choćby tradycje ziołolecznictwa, jak również własne wartości, takie jak fascynacja fizycznym pięknem człowieka. Afryka wniosła do SPA liczne tradycje swych plemion, w tym tradycje medycyny naturalnej i życia w bliskim kontakcie z naturą. Natomiast największym wkładem kontynentu Ameryki Północnej jest niewątpliwie komercjalizacja i globalizacja filozofii SPA. Na poszczególnych kontynentach powstają pierwsze ośrodki określające się mianem "SPA ". Nazwa ta pozwalała wyróżnić ośrodek na tle konkurencji i nadawała mu charakter elitarny. Pod koniec dekady lat osiemdziesiątych powstają pierwsze obiekty Day SPA. SPA pojawia się również na statkach. Lata dziewięćdziesiąte minionego stulecia to okres globalizacji zjawiska SPA i popularyzacji samego pojęcia SP A. Liczba powstających nowych obiektów eksploduje. W Stanach Zjednoczonych liczba obiektów typu Day SPA szybko przerasta liczbę obiektów hotelowych dysponujących częścią SPA. Usługi przestają nosić cechy elitarności i stają się dostępne szerszym kręgom społeczności. Obiekty zaczynają specjalizować się w oferowaniu specyficznych terapii czy obsłudze specyficznych grup klientów w wyniku czego następuje podział obiektów na typy. W drugiej połowie dekady do SPA wkracza pojęcie wellness. Pojawia się również kuchnia welless. Powstają coraz liczniejsze branżowe organizacje, prasowe oraz pierwsze badania nad rynkiem usług SPA.

(…)

… tego sektora i wzrost cen usług medycznych. Problem ten przyprawia o ból głowy przedsiębiorców, obywateli i rządy poszczególnych krajów. Powoduje to wzrost znaczenia profilaktyki zdrowotnej, edukacji pro zdrowotnej oraz świadomości obywateli w zakresie konieczności ciągłego dbania o zdrowie. Są to obszary, w których obiekty SP A będą odgrywać jedną z kluczowych ról. Trendy środowiskowe - wraz z postępującą…
… balansu pomiędzy jednostką a otaczającym światem. Klienci ośrodków SPA w coraz większym stopniu zwracać będą uwagę na sprawy związane z ekologią i unikać będą korzystania z ofert ośrodków zużywających naturalne zasoby w sposób nieadekwatny do potrzeb. Na sukces będą mogły liczyć obiekty wykorzystujące ekologiczne odnawialne źródła energii (energia słoneczna, wiatrowa), stosujące produkty wytworzone…
… do długowieczności - obserwowanemu w wielu krajach procesowi starzenia się społeczeństw towarzyszy wzrastające pragnienie długowieczności i życia w zdrowiu, i aktywności, również w późnym etapie życia. Zdrowie - w ostatnich dekadach istotnie wzrosła świadomość społeczeństw w zakresie leczenia i profilaktyki zdrowia. Człowiek zaczął przedkładać własne zdrowie ponad inne wartości, a pojęcie zdrowia rozszerzyło…
… konsekwencją pragnienia długowieczności. Ciało człowieka jest niedoskonałe przemijają, dlatego ludzie w pragnieniu wiecznego życia zwracają się coraz bardziej ku sferze duchowej. Indywidualizacja - ludzie coraz bardziej zwracają się ku sobie. Mniej obchodzi ich los społeczności, bardziej zaś własny los i własne szczęście. Takie podejście wpływa znacząco na liczne sfery życia człowieka, w tym na priorytety…
… z odżywianiem (nadwaga, bulimia czy anoreksja), nadużywanie środków odurzających czy farmaceutycznych, nałogi. Oferta obiektów SPA w dużej mierze może być i będzie odpowiedzią na te zjawiska, wychodząc na- przeciw ludzkim potrzebom w tym zakresie. W krajach rozwiniętych i rozwijających się daje się wyraźnie zauważyć stały, drastyczny wzrost kosztów utrzymania służby zdrowia, co pociąga za sobą prywatyzację…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz