tranzystorowy wzmacniacz napięciowy

Nasza ocena:

4
Pobrań: 161
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tranzystorowy wzmacniacz napięciowy - strona 1

Fragment notatki:


AGH wydział: EAIiE
Laboratorium: Układy elektroniczne III rok, kierunek: elektronika i telekomunikacja,
specjalność. Telekomunikacja Prowadzący:
Dr inż. R. Golański
Marek Cieślicki
Temat:
Tranzystorowy wzmacniacz napięciowy Grupa:
2 Data wykonania:
1999-10-21
Poprawa:
1999-10-27
Data oddania:
1999-10-27
Data oddania:
1999-11-03
Ocena
I WSTĘP Celem ćwiczenia było zapoznanie się od strony praktycznej z jednotranzystorowym wzmacniaczem napięciowym. Podstawą do jego wykonania był wcześniej wykonany projekt w oparciu o zadane parametry (zestaw nr 5):
R g = 4,95 [kΩ]
k us0 = 110±10 [V/V]
f d(3dB) = 170±10 [Hz]
U m.,wy min = 2 [V]
R 0 = 15 [kΩ]
Na podstawie tej podstawie obliczone zostały wartości wymaganych rezystancje i kondensatorów. Szczegółowe obliczenia zostały dołączone do sprawozdania. W laboratorium zaszła potrzeba dobrania rezystancji w sposób przybliżony, gdyż standardowo wytwarzane są tylko niektóre wartości.
II OPRACOWANIE WYNIKÓW Punkt pracy Założony w projekcie punkt pracy wynosił: U CEQ = 10.95 V, I CQ = 2 mA. Podczas pomiarów doświadczalnie otrzymaliśmy następujące wartości: U CEQ = 11.9 V, I CQ = 2.0 mA.
Wartość teoretyczna
Doświadczalna
U CEQ 10.95 V
11.9 V
I CQ 2.0 mA
2.0 mA
Jak widać obserwujemy nieznaczną różnicę w napięciu U CEQ . Rozbieżność ta wynika z innej wartości rezystancji R C oraz R E . W projekcie miały one wartości R C = 8.65 k, R E =0.865k, natomiast w ćwiczeniu użyto odpowiednio wartości 8.2k oraz 0.82 k. Z obwodu kolektora możemy wyznaczyć wartość U CEQ , co pokazuje poniższe równanie.
U CEQ = U CC + U E - I CQ (R C + R E ) = 30V - 2mA ⋅ 9.02k = 11.96 V Jak widać zmiana punktu pracy wyniknęła z nieznacznej zmiany rezystancji.
Pomiar skutecznego wzmocnienia (punkt 2.2.1) Najpierw przeprowadziliśmy pomiar częstotliwości dla, której występuje maksymalna amplituda wyjściowego napięcia badanego wzmacniacza.
Przy wartości napięcia generatora E m, g = 10 mV, dla częstotliwości f s = 6.5 kHz otrzymaliśmy maksymalną wartość napięcia wyjściowego badanego wzmacniacza, która wynosiła U wy = 1.08 V. Wartość amplitudy E m, g, we , czyli amplitudy sygnału sterującego wejściem wkładki DWT 1 przyjmujemy równą E

(…)

… odpowiednie stałe czasowe. Niestety nie zdążyliśmy zrobić ostatniego punktu (2.4) ćwiczenia.
1
6

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz