Transformator - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transformator - omówienie - strona 1 Transformator - omówienie - strona 2 Transformator - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Stan jałowy :  *Prąd IFe jest w fazie z U10, a prąd Iµ wytwarzający strumień Φ jest prądem indukcyjnym (Iµ i  Φ są w fazie).  *Prąd  stanu  jałowego  2 2 Fe 0 I I I µ + = ,  przy  czym  składowa  czynna  jest  znacznie  mniejsza  od  składowej biernej.  W czasie prób transformatora przeprowadza się tzw. próbę stanu jałowego, w trakcie której  zasila  się  transformator  napięciem  U1  o  regulowanej  wartości,  mierząc  I0  i  P0  ;  z  charakterystyki  można  odczytać,  dla  U1N  wartość  znamionowych  strat  w  żelazie.  Przykłady  takich charakterystyk  podano na rysunku 1.    Rysunek 1      Rysunek 2    Stan pracy:  Prąd  I0  ma  wartość  praktycznie  stałą,  stąd  każda  zmiana  prądu  I’2  pociąga  za  sobą  odpowiednią zmianę I1.  Przy  zasilaniu  transformatora  napięciem  pierwotnym  o  stałej  wartości  skutecznej  U1,  w  wyniku  powstawania  napięć  na  rezystancjach  i  reaktancjach  uzwojeń,  zmienia  się  napięcie  wtórne  U’2  w  zależności  zarówno  od  wartości  prądu  obciążenia,  jak  i  od  charakteru  tego  obciążenia;  dla  obciążenia  o  charakterze  indukcyjnym  i  czystym  rezystancyjnym  U’2E’2).  Zmiany napięcia wtórnego w zależności od wartości i charakteru obciążenia –przedstawiają  tzw. charakterystyki zewnętrzne:    Rysunek 3   W  celu  określenia  podstawowych  własności  transformatora  w  stanie  obciążenia  przeprowadza się próbę obciążenia;  Polega ona na tym, że transformator zasilany z sieci prądem przemiennym o znamionowym  napięciu i częstotliwości obciąża się tak, aby natężenie prądu zmieniało się od zera do  wartości znamionowej przy stałym cosϕ2 (kąta  między prądem I’2 i napięciem U’2). W czasie  próby mierzy się U1, I1, P1, U2, I2, P2, a na podstawie pomiarów określa się współczynnik mocy  cosϕ1=P1/U1I1, a następnie kreśli się charakterystyki robocze (obciążeniowe).    Rysunek 4 Wykres wektorowy transformatora w stanie pracy (o charakterze indukcyjnym)     Rysunek 5 Charakterystyki robocze transformatora przy cosΦ2=const (indukcyjny)      Wnioski :  Wyniki  pomiarów odczytane przez  nas w trakcie wykonywania ćwiczenia są błędne, co powoduje że  obliczenia też są złe. Błędy te wynikają ze złego odczytu pomiarów naszego doświadczenia, które z  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz