Tożsamość-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tożsamość-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Tożsamość Tożsamość - złożony fenomen, zasadzający się na procesie tzw. identyfikacji, czyli utożsamiania się z pewnymi konfiguracjami wartości, faktów historycznych i wzorów kulturowych. Jest ona formą wiedzy, mówiącą jak określić się na tle otaczającego świata, tym samym wynika z praktyki poznawczej, kształtującą się w innych dziedzinach i sama staje się tą praktyką. (Misztal) Tożsamość społeczna - (B. Szacka) jest efektem przynależności jednostki do różnych grup i struktur społecznych. Posiada wymiar subiektywny, określany przez poczucie jednostki, że należy do danej grupy, identyfikuje się z nią i dzieli z innymi uczestnikami grupy cele, system wartości, światopogląd itp. Jak również tożsamość społeczna posiada wymiar obiektywny i wynika z zdefiniowania jednostki do określonej kategorii społecznej przez innych uczestników życia społecznego.
Tożsamość grupowa - (P. Sztompka) poczucie wspólnoty i identyfikacji z członkami określonej zbiorowości wyrażana jest w subiektywnym określeniu „MY” i jest związana z poczuciem odrębności od grup zewnętrznych określanych jako „ONI”.
Tożsamość kulturowa - Względnie trwała identyfikacja grupy ludzi i pojedynczych jej członków z określonym układem kulturowym tworzonym przez zespół idei, przekonań, poglądów, z konkretnymi zwyczajami i obyczajami oraz z danym systemem aksjologicznym i normatywnym. Zbiór wierzeń i zachowań, wspólny język, który odróżnia grupy etniczne od siebie i od kultury dominującej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz