Toksykologia - wykład 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia - wykład 1 - strona 1 Toksykologia - wykład 1 - strona 2

Fragment notatki:


TOKSYKOLOGIA Toksykologia  to nauka o truciznach  - grecki wyraz  toxon  (łuk);  toxe uma  (strzała)  toxicos  – wyraz dotyczy trucizny na czubku strzały  - grecki wyraz  toxicon  (trucizna) i  logos  (nauka)  Trucizna :  każda substancja o wpływie szkodliwym?  Jest to substancja, która w względnie małej dawce jest śmiertelna lub uszkadza funkcje tkanek?  Pojęcia trucizny nie da się krótko i jednoznacznie zdefiniować, mimo że w potocznym użyciu termin ten  wydaje się całkowicie zrozumiały. Ta sama substancja — zależnie od dawki, drogi wprowadzenia do  organizmu, wieku, płci, stanu zdrowia — może powodować całkowicie odmienne skutki: może działać  leczniczo lub szkodliwie, albo też nie wykazuje żadnego uchwytnego działania. Z powyższego wynika, że  prawie każda substancja — w pewnych okolicznościach, a przede wszystkim w odpowiednio dużej dawce może  wywołać zatrucie. Za truciznę należy więc uważać każdą substancję, która wprowadzona do organizmu  jakąkolwiek drogą, w stosunkowo małej ilości, wskutek swych właściwości fizykochemicznych może wywołać  zmiany struktury lub zaburzenia czynności organizmu, których wynikiem jest choroba lub śmierć. Trucizną jest  więc każda substancja chemiczna, której dawka toksyczna jest stosunkowo niewielka. Definicja trucizny wg. Dr Williama Coda Martina z 1957 r. Definicja medyczna: "Trucizną jest każda substancja dostarczona ciału, strawiona lub powstała wewnątrz ciała, która powoduje lub   może powodować choroby." Definicja fizyczna: "Trucizną jest każda substancja, która hamuje aktywność katalizatorów, które są znajdującymi się w  organizmie w niewielkich ilościach substancjami chemicznymi lub enzymatycznymi aktywującymi reakcje." „Trucizna w małej dawce jest lekarstwem a lekarstwo w dużej dawce jest trucizną” – Alfred Swain Taylor,  XIXw.  Dawka progowa  - dawka podprogowa,  dosis minima  (DM), najmniejsza ilość substancji lub czynnika  działających na organizm, których wpływ można zaobserwować; ilość wyzwalająca reakcję progową; dawka  inicjująca zmiany toksyczne Warunki konieczne do zadziałania trucizny:  1) pokonanie bariery biologicznej przez truciznę (samo połknięcie nie wystarcza, ponieważ niektóre  substancje nie zostają wchłonięte z przewodu pokarmowego)  2) dostępność receptorów (po wchłonięciu trucizna musi zostać tak związana, że zacznie działać  toksycznie) Paracelsus – żył w XV wieku, badał wiele substancji chemicznych pod kątem wykorzystania ich jako leki.  Badał też ich właściwości trujące, można go więc uznawać także za ojca  toksykologii. T

(…)

… pierwotny używał trucizn
zawartych w roślinach, owadach i innych zwierzętach ale było to dużym ryzykiem.
Herodotus – historyk grecki żyjący w V wieku p.n.e. Stworzył on ówczesną mapę świata (450 r p.n.e.)
Tassili (Sahara, Alzir) – odnaleziono skalne rysunki człowieka sprzed 12 tys. lat, który jest pierwszym zapisem
kulturowym. Widać na tym rysunku postać ludzką z grzybami (halucynogennymi?) oraz założoną…
…, można go więc uznawać także za ojca toksykologii. To właśnie on stwierdził:
"Co jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że coś jest trucizną" (łac.
Dosis facit venenum lub„the dose makes the poison”)
Paracelsus nie wiedział o specjacji???
Specjacja - w chemii występowanie danego pierwiastka w różnej postaci (w postaci jonów, związków
chemicznych, na różnych stopniach utlenienia, w połączeniu z różnymi ligandami itp.) w badanym materiale,
np. w żywności, tkankach zwierzęcych, próbkach środowiskowych, katalizatorach. Formy w jakich występuje
dany pierwiastek różnią się własnościami fizykochemicznymi i działaniem fizjologicznym.
Sól jadalna w niewielkich dawkach jest niezbędna, ale w dużych dawkach zabija (solenie a nowotwór żołądka u
Japończyków). Dużo soli znajdujemy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz