Toksykologia - prezentacja arsen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia - prezentacja arsen - strona 1 Toksykologia - prezentacja arsen - strona 2 Toksykologia - prezentacja arsen - strona 3

Fragment notatki:


     Arsen w chińskim węglu: rozpowszechnienie,  sposoby występowania i wpływ na środowisko.    Zanieczyszczenie środowiska rtęcią w  Chinach: źródła i oddziaływanie. Listopad 2012r.      Pierwiastek rozpowszechniony w środowisku: ●  skorupa ziemska (2 mg/kg) ●  środowisko wodne ●  organizmy żywe Arsen     Zastosowanie •  odlewnie, •  rolnictwo, •  produkty medyczne, •  dodatek w produkcji stopów o wysokiej wytrzymałości      żelaza, •  pestycydy, •  konserwanty.      Zagrożenia ●   I grupa czynników rakotwórczych, ●  teratogenny, ●  akumulacja we włosach i paznokciach, ●  przewlekłe zatrucia (arseniasis), ●  nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo- naczyniowego.     Spalanie paliw kopalnch – główne  źródło As Rys.1. Roczne zużycie węgla w Chinach w ostatnich trzech dekadach.     Węgiel – podstawowe      źródło  energii w     Chinach  ●   zawiera ponad 80 elementów, z czego ponad 20   jest niebezpieczne,   ●  migracja substancji niebezpiecznych do  środowiska, ●  związki arsenu ( As2O3 i As2O5) - poważne  zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.     Źródła As ●   Suszenie żywności  na piecach węglowych, w  pomieszczeniach mieszkalnych     Rozmieszczenie As w prowincjach Rys.2. Występowanie As w węglu w poszczególnych prowincjach Chin.     ●  s tężenia As w południowych prowincjach wyższe  niż te w północnych,   ●  Wysoki poziom As uformowany przez procesy  geologiczne oraz skorelowany z mineralizacją z Au,  Hg i Sb Chiny południowo-zachodnie      As w węglu ●   Węgle kamienne - najwyższe stężenia As (od 15 do  2820 mg/kg), ●  lignity (od 0,3 do 670 mg/kg),  ● węgle bitumiczne(od 0,2 do 176 mg/kg),  ● antracyt (od 0,5 do 31 mg/kg).     Postać nieorganiczna ●  As powiązany z pirytem,  ●   Minerały: realgar (AsS), orpiment (As2S3),  arsenopyrit (FeAsS), ●  Związek z siarczkami Cu, Pb, Zn oraz z minerałami  - chalkopiryt i  sfaleryt (blenda cynkowa).     Metody badawcze ●  spektroskopia Mossbauerowska,  ●  analiza rentgenoabsorpcyjna (XAFS), ●  skaningowy mikroskop elektronowy z dyspersyjną  rentgenowską analizą energetyczną  (SEM-EDX), ●   mikroskop polaryzacyjny.        Wyniki analiz ●  As jest pozytywnie skorelowana z reakcją  powstawania siarczków i siarczanów, ●  stężenia arsenu spadło ze wzrostem gęstości 

(…)

… - poniżej normy sanitarnej żywności
Drogi narażeniaWdychanie oparów rtęci.
Spożycie wody, ryb i innych produktów
spożywczych.
Przenikanie przez błony pęcherzyków,
absorbowane przez płuca.
Zagrożenia dla ludzkiego zdrowia

Na poziomie pęcherzyków płucnych i oskrzelików
uszkodzenie naczyń włosowatych, obrzęk płuc,
złuszczanie i proliferacje komórek nabłonka
oddechowego.

Objawy psychotyczne: nerwowość i bezsenność,
dreszcze, utrata wagi i apetytu
Północne Chiny

Rzeka Songhua:
20 lat po zamknięciu fabryki kwasu octowego


92% pozyskanych ryb - Hg w ilościach
przekraczających 0,4 mg/kg

Zatrucie MeHg u rybaków.
Południowe Chiny

Zaburzenie płodności.


Autyzm u dzieci.
Przewlekła alergia lub lekoodporność.

Narażenie funkcji mózgu płodu.

Szkodliwe skutki dla niemowląt.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz