Toksykologia, Arsen i rtęć

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia, Arsen i rtęć - strona 1 Toksykologia, Arsen i rtęć - strona 2 Toksykologia, Arsen i rtęć - strona 3

Fragment notatki:


2 .  Arsen       Pierwiastek rozpowszechniony w środowisku:  skorupa ziemska (2 mg/kg);  środowisko wodne  organizmy żywe Arsen jest rozpowszechniony w środowisku. Jest on rozprowadzany w  skale, glebach i środowisku wodnym, a także w ilościach  śladowych w organizmach żywych, w tym u człowieka w kościach i tkanek miękkich  3.   Zastosowanie. odlewnie, rolnictwo, produkty medyczne,  dodatek w produkcji stopów o wysokiej wytrzymałości żelaza,   pestycydy,  konserwanty.   Arsen i arsenek  są stosowane   w odlewniach, produkcji rolniczej i w produktach medycznych. Na przykład, As jest używany  jako dodatek w produkcji stopów do wysokiej wytrzymałości żelaza, odpornych na ścieranie stali, w produkcji baterii, a także  pestycydów i konserwantów.  4.  Zagrożenia  I grupa czynników rakotwórczych,   teratogenny,  akumulacja we włosach i paznokciach,  przewlekłe zatrucia (arseniasis),   nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego.         Arsen i jego związki  zostały sklasyfikowane jako grupa I czynników rakotwórczych. Dostaje się do organizmu ludzkiego poprzez  drogę oddechowa, pokarm,  przez skórę. Ma tendencję do  gromadzenia się we włosach i paznokciach, prowadząc do  przewlekłego zatrucia jak (arseniasis). Zatrucie arsenem może spowodować raka skóry, płuc, pęcherza moczowego, wątroby.  oraz inne choroby: nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego i choroby mózgowo-naczyniowe, cukrzyca.  Ze względu na wysoką toksyczność i mobilności As i bezpośredni wpływ na zdrowie na obszarach objętych epidemią,As  zanieczyszczenie powietrze, wodę i gleby z obu źródeł antropogenicznych i geologicznych i występowanie, dystrybucji i  mobilności As otrzymali znaczną uwagę zwrócono w ostatnich latach. 5 . Spalanie paliw kopalnch – główne źródło As Rys.1. Roczne zużycie węgla w Chinach w ostatnich trzech dekadac h. Węgiel jest bardzo ważnym źródłem energii i przewiduje się, że nadal tak pozostanie. Główną działalnością człowieka, które powodują dostanie się As do środowiska to górnictwo i hutnictwo metali nieżelaznych  oraz ich wytapianie, przetwarzanie paliw kopalnych i proces ich spalania, ochrona drewna, produkcja pestycydów i ich  zastosowania. Huty oraz elektrownie, są głównymi źródłami antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń As. stwierdzono, że 90% całego wypuszczonego As pochodzi z elektrowni węglowych. 6.   Węgiel – podstawowe      źródło energii w     Chinach - zawiera ponad 80 elementów, z czego ponad 20  jest niebezpieczne,-  migracja substancji niebezpiecznych do środowiska, -  związki arsenu ( As2O3 i As2O5) - poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkieg

(…)

… do powietrza, wód i gleb podczas spalania węgla i stanowią poważne
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego
7. Źródła As
Suszenie żywności na piecach węglowych, w pomieszczeniach mieszkalnych
Poważnym problemem są zatrucie pokarmowe arsenem, gdzie żywność jest suszona na piecu węglowym. Zawierają dużo
większe stężenia As, problemem jest również wdychanie powietrza zanieczyszczonego przez AS pochodzącego ze spalania…
….
28. Hg zawarte w rybach i owocach morza jest wysoce przyswajalna forma MeHg i odsetek MeHg do całkowitej
Hg jest 72-100% w rybach. Bioakumulacja MeHg u ryb zależy od poziomu troficznego (Dietz et al. , 1996) a
także zależy od wieku i długości życia ryb (Weech et al. , 2004). Stężenia MeHg u najwyższych drapieżników
może być trzy rzędy wielkości większe niż w otaczającym wody W stężeniach, w górnej…
… na więcej niż 100,000- 200 000 ng/m3 pary elementarnej Hg na kilka
godzin może spowodować ostre chemiczne zapaleniem e płuc i zapalenie oskrzelików, a próg dopuszczalne
stężenie pary Hg jest 50 000 ng/m3 (Lilis). Wchłanianie par Hg na poziomie pęcherzyków płucnych i
oskrzelików może powodować uszkodzenie naczyń włosowatych, obrzęk płuc, złuszczanie i proliferacji
komórek okładzinowych oddechowych (
poliferacja (fr…

Gimnazjaliści w Hongkongu zostali poinformowani, aby nie spożywali nadmiernych ilości ryb drapieżnych (takich jak tuńczyk),
który może zawierać wyższe Hg, a także owoców morza, ponieważ mają tendencję do większej koncentracji As i Cd
wiele dowodów wskazujących na to, że choroby alergiczne są mediowane nadmiernym utlenieniem i powiązane z produkcja cytokin
Th-2
Dla pacjentów z przewlekłą alergie…
…% całkowitej światowej ilości zródeł antropogenicznych Hg
Skażenie chińskich miast
Źródła skażenia Hg chińskich miast
oszacowano, że ilość emisji Hg było 536 ( ± 236) t z Chin w 1999 roku. Emisja rtęci z wytopu metali nieżelaznych,
spalanie węgla, i różne rodzaje działalności, z której baterii i świetlówka produkcji i produkcji cementu są
największymi, wynosił około 45 %, 38% i 17 %, odpowiednio…
… między Hg narażenia oraz subiektywne objawy psychotyczne, takie jak
nerwowość i bezsenność, dreszcze i wystąpienia obiektywnych wagi i utrata apetytu
32.
Rzeki Songhua w prowincji Jilin została mocno zanieczyszczona przez Hg ze względu na zakład kwasu
octowego w latach 1960.Dziewięćdziesiąt dwa procent ryby pozyskane z rzeki zawierało Hg w ilościach przekraczających
0,4 mg/kg, co prowadzi do 13,5 mg/kg…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz