Tlenki siarki i azotu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tlenki siarki i azotu - wykład - strona 1 Tlenki siarki i azotu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Tlenki siarki i azotu     W wyniku spalania paliw powstaje głownie tlenek azotu  N2 + O2 = 2NO   Entalpia tego procesu jest bardzo wysoka (87 kJ mol- 1)   Bezbarwny tlenek azotu w zetknięciu z tlenem, a także np. z ozonem lub  rodnikami, łatwo utlenia się do brunatnego ditlenku azotu:  2NO + O2 = 2NO2      Tlenki siarki   Spalanie siarki w powietrzu prowadzi do łatwego tworzenia ditlenku siarki:  S + O2 = SO2   Dalsze utlenianie wymaga obecności katalizatora (platyna, tlenek wanadu, NO),  bez którego reakcja przebiega bardzo powoli:  SO2 + .O2 = SO3   Reakcję umożliwiają także: światło słoneczne, ozon, rodniki    Źródła tlenków siarki i azotu   Tlenki azotu: transport – 50 %, elektrownie – 30 % (reakcje azotu i tlenu w  temperaturze pieca), przemysł i inne źródła – 20 %   Tlenki siarki: elektrownie, głownie węglowe (60 % emisji), przemysł, w tym  petrochemiczny (20-30 %), transport (3-5 %)      Zakwaszenie  –  wody   Odczyn zbiorników wód słodkich (poza silnie zakwaszonymi, małymi jeziorami  leśnymi) nie powinien być niższy niż pH = 6   Poniżej tej wartości zmniejsza się znacznie liczba glonów i roślin wyższych, a  woda  staje się bardziej przejrzysta   Stopniowo spada także liczba zwierząt – ryb, skorupiaków, mięczaków    Zakwaszenie  –  wody   Większość gatunków ryb słodkowodnych nie będzie występować w zbiornikach o  odczynie w granicach 4-5   Zmiany gatunkowe, wywołane zakwaszeniem wód, nie są prostym następstwem  zmiany pH   Obniżenie pH sprawia, że do wód dostają się znaczne ilości glinu (Al), który łatwo  uwalnia się z gleb gliniastych pod wpływem opadów o pH = 4   Mechanizm toksyczności glinu dla ryb polega na uszkadzaniu skrzeli oraz  wpływaniu na  proces rozmnażania   Inne metale ciężkie, uruchamiane w takich warunkach, to Mn, Cd, Hg   Zależnie od ilości tlenków azotu, uwalnianych w danej okolicy, zwiększeniu ulega  także ilość azotanów   Nie są one wykorzystywane, ponieważ w wyniku występowania nadmiaru glinu  fosforany są wiązane w osadach dennych:  Al  3 + + PO4 3 - = AlPO4↓   Stosunkowo odporne na zakwaszenie są te zbiorniki, w okolicy ktorych znajdują  się  znaczne ilości skał wapiennych    Zakwaszenie  –  rośliny   Wpływ na rośliny lądowe obejmuje:  - początkowy bujny wzrost z powodu nadmiaru azotanow  - wymywanie niezbędnych składnikow (Ca, Mg, K)  - toksyczny wpływ glinu uwolnionego w glebach  – poprzez niszczenie włośnikow i usychanie w wyniku niemożności przyjęcia  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz