Tkanka nerwowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tkanka nerwowa-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

TKANKA NERWOWA
według większości podręczników należą do niej komórki nerwowe i glejowe; Czubaj twierdzi, ze glej to tkanka łączna niektóre jego komórki pochodzą z mezodemy
zadniem tkanki nerwowej jest odbieranie bodźców ze środowiska i z wnętrza organizmu
zarejestrowane sygnały są wstępnie analizowane i przetwarzane na sygnały wysyłane do narządów efektorowych (mięśnie szkieletowe, gruczoły dokrewne i endokrynowe) umożliwiając nerwową koordynację całego organizmu
Bodziec- nagła zmiana warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
Reakcją komórki nerwowej jest przekazywany dalej impuls nerwowy prąd elektryczny wędruje wzdłuż błony komórkowej aksonu do kolbki synaptycznej z pęcherzykami zawierającymi przekaźniki nerwowe ich obecność jest charakterystyczna dla komórek nerwowych są 3 rodzaje pęcherzyków:
najmniejsze- cholinergiczne- zawierają acetylocholinę
aminergiczne- z aminami biogennymi (dopamina, adrenalina, serotonina- 5HT)
największe- peptydergiczne, zawierają peptydy, neurohormony
- u bezkręgowców często wykrywa się wszystkie 3 rodzaje jednocześnie tworzone są w ap. Golgiego i transportowane mikrotubulami wzdłuż aksonu
akson jest jeden w komórce lub nie ma go wcale
dendryty odbierają bodźce i przekazuję je wzdłuż aksonu do kolbek synaptycznych
neurotransmitery są uwalniane z kolbki na drodze egzocytozy, przechodzą prze błonę podstawną pomiędzy nią i receptorami na dendrycie kolejnej komórki
Synapsa chemiczna - następuje przekazywanie impulsów chemicznych z pęcherzyków z kolbek synamtycznych
Synapsa elektryczna - 2 błony łączą się ze sobą i kanały obu są połączone dla bezpośredniego przejścia impulsu
Komórki glejowe
towarzyszą komórkom nerwowym w układzie nerwowym stanowią jego większość
Funkcje:
rola elementów podporowych i rozdzielających neurony
wytwarzają izolacyjną warstwę mielinową
makrofagi oczyszczają układ nerwowy z obumarłych neuronów
tworzą zaporę komórkową między układem naczyń włosowatych i neuronami (bariera krew/mózg)
Lemocyty - (kom. Schwanna)- otaczają akson są płaskie i owijają się wokół niego tworząc wiele warstw błony komórkowej-- przerwy między nimi to węzły (przewężenia Ranviera) miejsca kontaktu aksonu ze środowiskiem zewnętrznym występują w obwodowym układzie nerwowym
Oligodendrocyty- tworzą wypustki, którymi owijajaś się wokół dendrytów ośrodkowego układu nerwowego
Osłonka mielinowa - umożliwia szybszy przepływ impulsu nerwowego (przez brak kontaktu błony aksonu ze środowiskiem, zmiany potencjału błonowego `skaczą' z jednego węzła na następny)


(…)

… błony aksonu ze środowiskiem, zmiany potencjału błonowego `skaczą' z jednego węzła na następny)
Pobudliwość neuronu- czyli reagowanie na zmianę potencjału elektrycznego błony komórkowej jest główną cechą neuronu dzieje się to na skutwk wywołanej przez inny bodziec różnicy stężeń jonów Na+ i K+ i Cl- po obu stronach błony neuronu gradient jonowy pomiędzy cytoplazmą a środowiskiem przejawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz