test z finansów dla gospodarki przestrzennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test z finansów dla gospodarki przestrzennej - strona 1

Fragment notatki:


Oto pytania jakie miała gospodarka przestrzenna na egzaminie u Podstawki. Warto tylko zaznaczyć, iż tam przedmiot nazywał się "Finanse publiczne". Nie było tam informacji o liczeniu stóp procentowych, kapitalizacji odsetek itp. (ostatnie 5 wykładów u nas), a było dużo więcej informacji o samorządzie terytorialnym.
 
1. Co jest podatkiem centralnym:
a) akcyza
b) PIT
c) CIT
d) cło
 
Odp. a,b,c (bez d, bo cło nie jest podatkiem)
 
2. Jaki przekrój finansów publicznych tworzą:
 Konstytucja, ustawa o finansach publicznych, jeszce jakaś tam ustawa  i budżet państwa:
a) podmiotowy
b) instrumentalny
c) prawny
d) instytucjonalny
 
Odp: żadny (budżet należy do przekroju instytucjonalnego, a reszta do przekroju prawnego)
 
3. Dochody własne gminy to:
 
a) udział w podatkach centralnych
b) wpływy z opłaty skarbowej
c) podatek od nieruchomości
d) emisja papierów wartościowych
 
Odp: a,b,c
 
4. Przy jakiej stawce opodatkowania wg Krzywej Laffera uzyskamy największe wpływy z podatków:
a) 20%
b) 30%
c) 40%
 
Odp: żadna (bo przy 48%)
 
5. Do zadań własnych gminy zaliczamy:
 
były podane cztery, ale nie mam ich zapisanych
 
6. Do zadań własnych powiatu zaliczamy:
 
jak wyżej
 
7. Był podany wzór bardzo podobny do tego służacego do wyliczania kapitału początkowego, ale podobno czymś się różnił i żadna z podanych odpowiedzi nie była prawidłowa
Wniosek: trzeba przejrzeć  wzory podane na wykładach.
 
8. Jak procent opłaty eksploatacyjnej trafia do gminy:
 
a) 40%
b) 50%
c) 60%
d) 70%
 Odp. c ( a 40 % trafia do NFOŚiGW)
 
9. Funkcja fiskalna podatków przejawia się w:
a)
b) kształtowanie się popytu i podaży
c)
d) wpływie na poziom dochodów państwa
 Odp: Nie wiadomo, która odpowiedź jest prawidłowa, gdyż funkcja fiskalna ma pośredni wpływ na każdą z nich. Jednak bezpośredni ma raczej tylko na tą ostatnią i większość osób zaznaczyła tylko ją.
 
10. Dochody majątkowe gminy wynoszą:
a) 10%
b) 20%
c) 30%
d) 40%
 Odp: b
 
11. Co oto jest opłata adiacencka:
 Odp. a  (opłata w wysokości 50% wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmian dokonanych przez gminę)
 
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz