Test - bioprocesy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test - bioprocesy - strona 1 Test - bioprocesy - strona 2 Test - bioprocesy - strona 3

Fragment notatki:

1. Wyprowadź podstawowe równanie różniczkowe filtracji z tworzeniem osadu. Przepływ cieczy przez warstwę osadu o wysokości L traktować można jak przepływ przez warstwę wypełnienia:
u- prędkość przepływu cieczy
V- objętość filtratu
A-powierzchnia filtru
L- grubość osadu filtracyjnego przedstawić można w funkcji V ; x- masa wilgotnego osadu przypadająca na jednostkę objętości otrzymanego czystego filtratu α- masowy współczynnik oporu właściwego osadu Jest to opór stawiany strumieniowi filtratu przez warstwę osadu zawierającego 1 kg fazy stałej w 1 m2 pow. filtracji.
Δp= λ (L/dz) (u2ρ/2) ((1-ε)3-n/ε3) ϕ3-n dla Re ≤10, ruch uwarstwiony:
λ= 400/Re, n=1
Re= u dzρ/μL L= V x/ A(1-ε)ρs α=k(1-ε)ϕ2/ε3dz2ρs opór całkowity filtracji jest sumą całkowitego oporu osadu na jednostkę powierzchni i oporu filtracyjnego.
Rosadu- opór osadu
RM- opór przegrody filtracyjnej
Rosadu= α x V/A ,RM= α x C/A u= 1/A dV/dτ= Δp / μL(α x V/A + RM)
2. Wyprowadź równanie dla filtracji z tworzeniem osadu nieściśliwego przy stałym ciśnieniu (r.Rutha)
Zakładamy, że filtracja przebiega przy Δp= const ,
V2+(2 RMA/α x)V= (2ΔpA2/μLα x)τ, umożliwia scałkowanie równania u= 1/A dV/dτ= Δp / μL(α x V/A + RM)
Stale C i K filtracji charakterystyczne dla danego układu: C= RMA/α x [m3]-przegroda K= 2ΔpA2/μLα x [m6/s]- osad
równanie Rutha (przy stałym ciśnieniu):
V2+2CV=Kτ
różniczkując i przekształcając otrzymujemy dV/dt=K/2(V+C)
dτ/dV=(2/K)V+(2C/K)
3. Opisz filtrację z tworzeniem się osadu ściśliwego przy stałym ciśnieniu oraz filtrację z tworzeniem osadu ściśliwego przy stałej prędkości
a.stałe ciśnienie V2+2 (RMA/α x) V= (2ΔpA2/μLαx) τ
α=aΔps V2+(2 RMA/aΔpsx) V= (2ΔpA2/μLaΔpsx) τ
C= RMA/aΔpsx
K= 2ΔpA2/μLaΔpsx= (2Δp/μLa x) Δp1-s
b.stała prędkość
Δp=μLαx(V/Aτ)2τ+μLRM(V/Aτ)
Δp osadu Δp przegrody
α=aΔps Δp=μLaΔpsx(V/Aτ)2τ+μLRM(V/Aτ)
gdy RM≅0 to: Δp1-s =μLα x(V/Aτ)2 4.Przedstaw i omów równanie kryterial do obliczenia mocy mieszania
Liczba mocy (zmodyfikowana liczba Newtona - Eklera dla procesów mieszania)
Zmodyfikowana liczba Re:
Zmodyfikowana liczba Froude'a Fr:
Obliczenia mocy mieszania:
-dla mieszalników standartowych


(…)

… ciepła q. Omawiane maksimum jest często określane jako tzw. 1 kryzys wrzenia. Przy dalszym wzroście ΔT cała powierzch pokrywa się trwałą błonką pary która izoluje powierz grzejna od bezpośredniego kontaktu z cieczą. Ruch ciepła odbywa się na zasadzie przewodzenia przez błonkę a przy wysokiej temperaturze powierzchni również przez promieniowanie.
8. Wyprowadź zależność opisującą strumień ciepła
… cylindrycznej
9. Wyprowadź różniczkowe równanie Rayleigh
Załóżmy, że w kotle w danym początkowym momencie obserwacji znajduje się L moli cieczy, w której ułamek molowy składnika bardziej lotnego wynosi x. W czasie dτ wytworzy się dL moli pary o ułamku molowym y składnika bardziej lotnego. W kotle pozostanie (L-dL) cieczy o ułamku molowym (x-dx) składnika bardziej lotnego. Bilans materiałowy procesu…
… ma pozostać po destylacji w kotle, aby skład tej cieczy odpowiadał założonej wartości ułamka molowego składnika bardziej lotnego. 10. Przedstaw interpretacje graficzną Mc Cabe i Thiele
(rysunek)

… od lepkości ośrodka a tylko od jego gęstości. Dla mieszalników bez przegród ujawnia się wpływ liczby Froude'a.
5.Omów konwekcję wymuszoną w ruchu laminarnym
dla Re*Pr*(d/L)>13 Nu=1.86(Re*Pr*(d/L)1/3 Siedem i Tate- dla cieczy o dużej lepkości: μ-lepkość płynu w temperaturze średniej przy wlocie i wylocie z przewodu
μw-lepkość płynu w temperaturze powierzchni ścianki
dla dla 6. Omów konwekcję wymuszoną w ruchu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz