termodynamika, zadania z bilans energii wielkości miar. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Nasza ocena:

3
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
termodynamika, zadania z bilans energii wielkości miar. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - strona 1

Fragment notatki:

WIELKOŚCI FIZYCZNE I JEDNOSTKI MIAR
Zad. 1
Normalna gęstość gazu ρn = 1,42 kg/mnf3. Oblicz masę drobinową tego gazu.
Zad. 2
W zbiorniku znajduje się 250 kg etanu C2H6. Oblicz ilość gazu w kmol, następnie w mnSI3, mnf3 oraz oblicz
jego gęstość normalną.
BILANS ENEGII
Zad. 1

Do pomiaru mocy silnika zastosowano hamulec wodny przez który przepływa strumień m  5 kg. Wewnątrz
hamulca temperatura wody podwyższa się o ΔT = 12 K. Zakładając, że strumień ciepła oddawanego przez
hamulec do otoczenia stanowi 10 % mocy silnika, obliczyć mierzoną moc silnika.
Wynik: N = 278,67 kW
Zad. 2
m1 = 14 kg wody o temperaturze t1 = 100 °C wlano do m2 = 21 kg wody o temperaturze t2 = 18 °C. Określić
temperaturę wody po zmieszaniu.
Zad. 3.
Energia potencjalna spadającej w wodospadzie o wysokości 50 m wody zamienia się
w całości w energię cieplną tej wody. O ile kelwinów podniesie się temperatura tej wody,
jeżeli nie nastąpi żadna strata ciepła na rzecz otoczenia? O ile kelwinów ogrzałaby się rtęć
spadająca z tej samej wysokości (cHg = 0,1465 kJ/kg K)?
Wyniki: Δtw = 0,12 K, ΔtHg = 3,35 K
Zadanie 4
Jaka masa ołowiu mPb o temperaturze 15°C może zostać podgrzana do temperatury
topnienia 327°C przez uderzenie młota o masie 250 kg spadającego z wysokości 2 m,
jeżeli cała energia spadającego młota przekształci się w energię cieplną ołowiu (Pb)? Ciepło
właściwe ołowiu cPb = 0,1298 kJ/kg K.
Wynik: mPb = 0,121 kg.
Zadanie 5
Podczas badań silników przetwarza się („niszczy”) wytworzoną przez silnik energię
mechaniczną poprzez tarcie w sprzęgniętym z silnikiem hamulcu w energię termiczną. Aby
hamulec się nie zatarł, trzeba go chłodzić wodą i na bieżąco odprowadzać wytworzone
ciepło tarcia. Ile wody musi przepływać godzinowo przez hamulec, jeżeli − przy mocy
silnika 44,1 kW na sprzęgle − 95% ciepła tarcia przejmuje woda, a reszta odpływa bezpośrednio do
otoczenia? Dopuszczalny wzrost temperatury wody wynosi 40 K.
Wynik: mw = 900,5 kg/h.
Zadanie 6
Jaki jest najkrótszy czas, po którym 2 kg wody o temperaturze 10°C zostanie podgrzane
grzałką elektryczną o mocy 500 W do temperatury 100°C? (cw = 4,187 kJ/kg K).
wynik: τ = 1507,3 s = 25 min
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz