Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw - strona 1

Fragment notatki:

Terminy w postępowaniu administracyjnym i terminy załatwiania spraw
Termin to odcinek czasu przeznaczony do załatwienia sprawy lub dokonania czynności procesowej (urzędowej). Ze względu na źródło terminy dzielimy na terminy ustawowe (np. 14 dni do wniesienia odwołania od decyzji); urzędowe (np. organizujące rok akademicki). Ze względu na skutki prawne terminy dzielimy na prekluzyjne (zawite) (prekluzyjne są przywracane); terminy instrukcyjne. Terminy prekluzyjne (i zawite)
to terminy ustawowe np. 14 dni do wniesienia odwołania od decyzji; mogą być terminami urzędowymi jeśli przepis zezwala organom na ustanowienie takiego terminu; czynność dokonana po terminie prekluzyjnym nie wywołuje skutków prawnych (ale nie możemy mówić, że jest nieważna!!!); ponieważ w postępowaniu administracyjnym nie występuje przymus adwokacki, przepisy KPA przewidują możliwość przywrócenia terminu prekluzyjnego; w przypadku nie dotrzymania terminu prekluzyjnego strona wnosi podanie o jego przywrócenie; w podaniu należy uprawdopodobnić, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez winy strony; wraz z podaniem należy dopełnić czynności, do której strona była zobowiązana. Podanie należy wnieść do organu właściwego do załatwienia sprawy. Organ w drodze postanowienia przywraca bądź odmawia przywrócenia terminu, na to postanowienie służy zażalenie, a w konsekwencji skarga do sądu administracyjnego. terminy zawite są terminami nieprzywracalnymi; Terminy wyznacza się w dniach, tygodniach, miesiącach i latach; Termin uważa się za zachowany jeżeli:
pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej listem poleconym; żołnierz służby czynnej składa pismo w kancelarii dowódcy jednostki; osoba pozbawiona wolności składa pismo w kancelarii naczelnika zakładu; za granicą pismo zostanie złożone w polskim konsulacie; jeżeli na ostatni dzień terminu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to czynności można dokonać do 24:00 następnego dnia roboczego; w postępowaniu cywilnym i prawie pracy, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to czynność należy dokonać dnia poprzedniego!!!
Przykładowe obliczanie terminu 7 dni:
Decyzję dostajemy 13.12.06 o godz. 11 mamy dane 7 dni na złożenie odwołania 20.12.06 - godzina 00:00 to koniec terminu. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz