Teoria wyboru konsumenta cz. 2 - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wyboru konsumenta cz. 2 - wykład 2 semestr - strona 1

Fragment notatki:

Teoria wyboru konsumenta cz2.
Krzywa obojętności konsumenta (krzywa jednakowej użyteczności) obrazuje różne kombinacje dwóch dóbr, daje konsumentowi ten sam poziom użyteczności całkowitej.
Cena dobra X
D
Ilość dobra X
Krzywa obojętności dla dóbr substytucyjnych: Ma nachylenie ujemne - chcąc zachować ten sam poziom użyteczności całkowitej i konsumować dodatkowa jednostkę jednego dobra, konsument musi zrezygnować z pewnej ilości drugiego
Jest wypukła względem początku układu współrzędnych - występowanie zjawiska malejącej marginalnej stopy substytucji
Ilość Y
Q1
Q2
Q3
Q1 Q2 Q3 Ilość X
Marginalna stopa substytucji (MRS) dobra X względem dobra Y wyraża ilość dobra Y z której konsument jest skłonny zrezygnować, aby zwiększyć konsumpcję dobra X o jednostkę bez zmiany poziomu użyteczności całkowitej
Gdzie:
Qy - to co maleje
Qx - to co wzrasta
Zjawisko malejącego MRS: W miarę zwiększenia konsumpcji dobra X konsument jest skłonny zrezygnować z coraz mniejszej ilości dobra Y, aby utrzymać ten sam poziom użyteczności całkowitej.
Mapa krzywych obojętności obrazuje, że konsument zawsze preferuje taką kombinację dóbr, która zapewnia mu wyższy poziom użyteczności całkowitej.
Ilość dobra Y
O2 O3
O1
Ilość dobra X
*Osie X i Y to są dobra chciane.
5. zadanie 1. PRAWDA/FAŁSZ
1) przesuwania się w górę wzdłuż danej krzywej obojętności powoduje wzrost spadek zadowolenia z konsumpcji określonego koszyka dóbr. FAŁSZ
2) krzywe obojętności nie mogą się przecinać. PRAWDA
3) kształt krzywej obojętności dla dóbr substytucyjnych obrazuje zjawisko rosnącej malejącej marginalnej stopy substytucji. FAŁSZ
Zadanie 2. W tabeli znajdują się różne kombinacje konsumpcji żywności i odzieży, dające konsumentowi tę samą użyteczność całkowitą. Proszę narysować krzywą obojętności konsumenta i obliczyć marginalną stopę substytucji odzieży względem żywności przy przechodzeniu z kombinacji A do B, z B do C oraz z C do D.
kombinacja
Konsumpcja żywności
Konsumpcja odzieży
MRS odzieży względem żywności
A
13
2
-


(…)


13 oA
10 oB
7 oC
4 oD O
Odzież 2 3 5 8
Ograniczenie budżetowe:
Linia ograniczenia budżetowego reprezentuje zbiór kombinacji z dóbr osiąganych dla konsumenta przy danym dochodzie i danych cenach tych dóbr
Ilość dobra Y
I/Pu
I/Px Ilość dobra X
Przy ceteris paribus
Ilość dobra Y
Cena spadła
I3 I1 I2 Ilość dobra X
Cena wzrosła
*Zmiana nachylenia linii ograniczenia budżetowego na skutek spadku/wzrostu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz