Teoria stosunków międzynarodowych - Test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 3633
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria stosunków międzynarodowych - Test - strona 1 Teoria stosunków międzynarodowych - Test - strona 2 Teoria stosunków międzynarodowych - Test - strona 3

Fragment notatki:

Druga debata w ramach teorii międzynarodowych rozegrała się pomiędzy:
Liberalizmem a realizmem
Neoliberalizmem a neopozytywizmem
Podejściami tradycyjnymi a behawioryzmem
Pozytywizmem a behawioryzmem
Podejściem tradycyjnym a podejściem alternatywnym
Neorealizm koncentruje się na zagadnieniach:
Wspólnych interesów
Pokojowym rozwiązywaniu sporów
Struktury międzynarodowej
Procesów integracji
Współzależności
Mianem tradycji optymistycznej w teoretyzowaniu na temat polityki światowej określa się
Realizm
Radykalizm
Szkołę brytyjską
Liberalizm
Konstrukcjonizm
Państwowość empiryczna dotyczy:
Uznania międzynarodowego
Suwerenności zewnętrznej
Państwa jako zaludnionego obszaru z władzą publiczną
Działalności państwa na arenie międzynarodowej
Sfery skutecznej działalności instytucji państwowych.
Zagadnienie niedorozwoju jest szczególnie istotne dla:
Liberalnej teorii stosunków międzynarodowych
Realistycznej teorii stosunków międzynarodowych
Marksistowskiej teorii stosunków międzynarodowych.
Społecznej teorii stosunków międzynarodowych.
Zagadnienie natury ludzkiej jest istotne dla:
Neorealizmu
Liberalizmu socjologicznego
Realizmu strukturalnego I
Realizmu liberalnego
Liberalizmu współzależności
Pluralizm to inna nazwa:
Liberalizmu republikańskiego
Radykalizmu
Instytucjonalizmu
Liberalizmu współzależności
Realizmu strukturalnego
Wiara w mechanizm niewidzialnej ręki w polityce światowej jest charakterystyczna dla:
Liberalnego internacjonalizmu
Liberalnego idealizmu
Liberalnego instytucjonalizmu
Według kryterium historycznego realizm dzieli się na:
Realizm klasyczny, realizm współczesny i neorealizm
Realizm klasyczny, realizm strukturalny I i realizm strukturalny II
Realizm tradycyjny, realizm liberalny i realizm historyczny
Realizm klasyczny, neorealizm i realizm strukturalny.
Według teorii Immanuela Wallersteina źródłem stabilności systemu światowego są:
Państwa peryferyjne
Państwa rdzenia
Państwa semiperyferyjne
Po atakach terrorystycznych z 11.09.2001:
Zaczęły rozwijać się nowe teorie radykalne.
Zaczął kształtować się nowy system światowy.


(…)


Nicholas Onuf
James Deutch
Robert Cox
Konstrukcjonizm:
Pozostaje w pewnym stopniu w kręgu rewolucji behawioralnej
Poddaje w wątpliwości kumulatywny charakter wiedzy
Zajmuje się zagadnieniem świadomości ludzkiej
Nie wierzy w obiektywnie istniejącą rzeczywistość
Feminizm socjalistyczny dostrzega źródło nieuprzywilejowanej pozycji kobiet w:
Światowym kapitalizmie
Niedorozwoju krajów Trzeciego Świata
… federacji republik jest:
Immanuel Kant
Merkantylizm:
Podporządkowuje politykę gospodarce
Oddziela sferę polityki od sfery gospodarki
Postrzega gospodarkę jako instrument polityki (podporządkowanie gospodarki polityce)
Nie wiąże polityki i gospodarki
Teoria modernizacji mówi o tym, że:
Kraje Trzeciego Świata powinny przyjąć te samą ścieżkę rozwoju co kraje rozwinięte
Niedorozwój jest zamierzonym skutkiem gospodarki kapitalistycznej
Kraje Trzeciego Świata powinny usamodzielnić się od krajów rozwiniętych
Gospodarka powinna zostać podporządkowana polityce
Liberalizm republikański szczególnie mocno lansuje teorię:
Potrzeba uczynienia demokracji ustrojem wszechobowiązującym
Uniwersalnym charakterze wartości chrześcijańskich Krytyka liberalizmu koncentruje się na:
Zagadnieniu natury ludzkiej
Zagadnieniu postępu
Uniwersalnym charakterze tej teorii
Zagadnieniu integracji regionalnej
Zagadnieniu systemu światowego.
Do przedstawicieli liberalizmu zalicza się?
Johna Lockea - narodziny nowoczesnego państwa konstytucyjnego
Hansa Morgenthau
Jeremyego Benthama (liberalizm klasyczny)
Francisca Fukyamę (liberalizm republikański)
Kennetha Waltza (neorealizm - realizm strukturalny II)
Liberalizm skupia się na zagadnieniu…

Zagadnień niedorozwoju
Czynnik świadczący o nowej sytuacji geopolitycznej współczesnej polityki światowej:
Postępująca globalizacja gospodarki światowej
Rewolucyjny postęp w transporcie i komunikacji
Naciski separatystyczne
Trendy demograficzne i zdrowotne
Sytuacja środowiska naturalnego
Do przedstawicieli społecznego konstruktywizmu w stosunkach międzynarodowych należą:
Charles Taly
Aleksander Wendt…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz