Teoria produkcji - podstawy mikroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2863
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria produkcji - podstawy mikroekonomii - strona 1 Teoria produkcji - podstawy mikroekonomii - strona 2

Fragment notatki:

Teoria produkcji - Podstawy mikroekonomii Produkcja - przetwarzanie zasobów w celu wytwarzania dóbr, które zaspokajają potrzeby ludzkie.
Technologia produkcji - propozycje zasobów wykorzystanych w produkcji określonego dobra.
Współczynniki technologiczne - ilość zasobów, które należy użyć w celu wyprodukowania jednostki dobra.
Zysk brutto - różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami produkcji i sprzedaży dóbr ( przychody-koszty) .
Zysk netto - różnica między zyskiem brutto przedsiębiorstwa a wielkością podatków ( zysk brutto-podatki ).
Zysk właściciela - różnica między zyskiem netto a obowiązkowymi i dobrowolnymi rezerwami, tworzonymi przez właściciela ( zysk netto-rezerwy ).
Efektywność techniczna - wybór technologii z punktu widzenia maksymalizacji wielkości produkcji, polegający na nieangażowaniu w procesie wytwarzania większej ilości czynników niż jest to konieczne dla osiągnięcia danej wielkości produkcji.
Efektywność ekonomiczna - wybór technologii z punktu widzenia minimalizacji kosztów produkcji, polegający na takim wykorzystaniu czynników produkcji, który pozwala na wytworzenie jednostki dobra po najniższych kosztach.
TP = f(F 1 , F 2 , ... , F n ) , gdzie:
TP - funkcja produkcji
F i - czynniki produkcji (kapitał rzeczowy, ludzie, itp.)
Funkc ja produkcji - zależność między wielkością produkcji możliwą do osiągnięcia a określoną kombinacją czynników wykorzystanych w danym procesie produkcyjnym przy dostępnej technologii wytwarzania.
Stałe czynniki produkcji - czynniki, których nakład nie zmienia się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji.
Zmienne czynniki produkcji - czynniki, których nakład zmienia się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji.
Produkcja całkowita - wielkość produkcji występująca przy danej wielkości zaangażowanego czynnika zmiennego.
Produkcja przeciętna - wielkość produkcji przypadająca na jednostkę nakładu zmiennego czynnika produkcji.
Produkcja krańcowa - przyrost produkcji całkowitej do przyrostu o jednostkę czynnika zmiennego produkcji.
TP - wielkość produkcji całkowitej
AP - wielkość produkcji przeciętnej
MP - wielkość produkcji krańcowej
Założenia: istnieje jeden czynnik zmienny (L - czynnik pracy)
istnieje jeden czynnik stały (K - kapitał)
producent produkuje wyrób jednorodny
producent nie zmienia technologii
czynniki zmienne i stałe mieszają się w obrębie produkcji
Wówczas:
TP = Q * L , gdzie:
Q - wielkość produkcji
Przekształcając wzór otrzymujemy:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz