Teoria Pola K. Lewina

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Pola K. Lewina  - strona 1 Teoria Pola K. Lewina  - strona 2 Teoria Pola K. Lewina  - strona 3

Fragment notatki:

BLOK VII. TEORIA POLA K. LEWI NA Specyfika op isu osobowości w interpretacji Lewina (pojęcie przestrzeni życiowej, pola psychologicznego, osoby, inne składniki struktury) Lewin przedstawia swe strukturalne pojęcia w kategoriach topologicznych (psychologia topologiczna)
Topologia zajmuje się relacjami przestrzennymi. Nie uwzględnia wielkości, kształtu, odległości natomiast rozpatruje takie relacje przestrzenne, jak: „jest zawarte w”, „część-całość”, „powiązanie-brak powiązania”
Zasadnicze pojęcia strukturalne to: przestrzeń życiowa składająca się z osoby otoczonej przez środowisko psychologiczne OSOBA zróżnicowana jest na region percepcyjno- motoryczny oraz region wewnętrzno- osobisty. Region wewnętrzno- osobisty jest podzielony na grupę komórek obwodowych i komórek centralnych. ŚRODOWISKO P SYCHOLOGICZNE zróżnicowane jest na regiony PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA okala ją nie psychologiczne środowisko REGIONY OSOBY I ŚRODOWISKA są rozdzielone granicami, które cechuje przenikalność
Regiony osoby są powiązane ze sobą gdy mogą się komunikować
Regiony środowiska są powiązane ze sobą gdy osoba może dokonywać przemieszczenia między tymi regionami
Regiony przestrzeni życiowej (przestrzeń życiowa = osoba otoczona przez środowisko psychologiczne) dzięki temu, że są powiązane ze sobą, fakt w jednym regionie może wpływać na fakt w innym regionie, a gdy wpływa określa się to jako zdarzenie.
stopień powiązania (stopień wzajemnego wpływu między regionami) jest zdeterminowany przez SIŁĘ granic, LICZBĘ regionów oddzielających od siebie dane regiony oraz CECHY POWIERZCHNIOWE tych regionów POJĘCIA STRUKTURALNE : OSOBA odrębna całość oddzielona od wszystkiego innego na świecie
Lewin przedstawia rysując figurę zamkniętą - koło, dokonuje oddzielenia osoby od reszty wszechświata, granica figury(koła) = granica istoty zwanej osobą (wszystko co leży wewnątrz tej granicy jest P- osobą a wszystko co leży na zewnątrz tej granicy jest nie- P)
kształt figury nie jest ważny jeśli jest ona całkowicie zamknięta
Przedstawienie osoby jako figury całkowicie zamkniętej położonej wewnątrz większego obszaru wyraża jej 2 właściwości:
„zróżnicowanie” - oddzielenie od reszty świata za pomocą ciągłej granicy
„związek części z całością” - włączenie w większy obszar Reasumując: Osobę przedstawia się jako oddzieloną od większej całości, jednocześnie włączoną w nią
STRUKTURA OSOBY: dzieli się na odrębne, komunikujące się ze sobą i zależne od siebie nawzajem części
nie ma bezpośredniego kontaktu z obszaru wewnętrzno- osobistego ze środowiskiem psychologicznym


(…)


zmiana położenia regionów względem siebie
zmiany w granicy (przenikalna, nieprzenikalna)
zmiana cech powierzchniowych regionów (płynny, sztywny)
Obszar poza przestrzenią życiową to niepsychologiczne aspekty świata (świat fizyczny) np. fakty społeczne
(KOŁO w ELIPSIE to reprezentacja najogólniejszych strukturalnych pojęć teorii Lewina: OSOBY, ŚRODOWISKA PSYCHOLOGICZNEGO, PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ)
PRZESTRZEŃ…
… danej wartościowości
odległości psychologicznej między osobą a tą wartościowością
względnej mocy innych wartościowości
Np. dziecko przechodzi koło sklepu z cukierkami, widok cukierka wzbudza potrzebę. Potrzeba pełni 3 funkcje:
wyzwala energie (zwiększając w ten sposób napięcie w regionie wewnętrzno- osobistym
nadaje dodatnią wartościowość regionowi z cukierkiem
wytwarza siłę, która popycha dziecko…
…- osobistym, fakty środowiska psychologicznego - WARTOŚCIOWOŚCI - każda wartościowość zajmuje oddzielny region w środowisku psychologicznym
sposób powiązania ze sobą regionów w przestrzeni życiowej reprezentuje stopień ich oddziaływania na siebie (ich wzajemnej dostępności) dwa regiony są ściśle związane ze sobą, dostępne dla siebie i wzajemnie na siebie wpływające jeśli między nimi można dokonywać łatwych…
… fizyczny nie może komunikować się bezpośrednio z osobą ani odwrotnie, fakt musi zaistnieć w środowisku psychologicznym zanim będzie mógł wpłynąć na osobę i odwrotnie).
2. Dynamika osobowości - energia, napięcie, potrzeba, wartościowość, siła Lewin by przedstawić pojęcia dynamiczne (kierunek, odległość, siła) wynalazł nowy rodzaj przestrzeni: hodologiczną. Hodologia - nauka o drogach, droga jest tym samym…
… charakterystyczne dla okresu niemowlęctwa (wzajemność i przeciwstawność), na miejsce prostej wzajemnej zależności wprowadzona zostaje relacja typu kierujący-kierowany - wzajemna zależność wynikająca z zorganizowania np. region wewnętrzno- osobisty potrafi podporządkować swym celom motorykę lub wpływać na spostrzeganie.
napięcie nie przenika między regionami jedynie na zasadzie bliskości, rozwija się selektywność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz