Teoria Gospodarstwa Domowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4298
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria Gospodarstwa Domowego - strona 1

Fragment notatki:

Tłumaczy zagadnienia takie jak: teoria gospodarstwa domowego, użyteczność, wartość użytkowa, I i II prawo Gossena, założenia dotyczące systemu preferencji konsumenta. Notatka posiada wiele wykresów, które są dopełnieniem zawartej wiedzy.

TEORIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (KONSUMENTA)
- teoria racjonalnego wyboru - teoria maksymalizacji własnych korzyści
UŻYTECZNOŚĆ - to kategoria niemierzalna lecz porządkowa, tzn., że konsument przy pomocy użyteczności może porządkować wszystkie dobra, które konsumuje bądź posiada, od najbardziej preferowanych do najmniej lub odwrotnie. Jest kategorią subiektywną ( tzn. dla różnych osób te same dobra mogą mieć różną użyteczność).
Użyteczność całkowita - suma zadowolenia konsumenta z konsumpcji lub posiadania danego dobra .
Użyteczność krańcowa ( marginalna ) - przyrost użyteczności całkowitej wywołany przyrostem ilości konsumowanego dobra o jednostkę.
Uk= ∆ Uc / ∆Q
WARTOŚĆ UŻYTKOWA - kategoria obiektywna; wynika z fizycznych, chemicznych cech danego dobra. Obiektywna dlatego, że to samo dobro ma taką samą wartość użytkową dla różnych osób.
Prawo malejącej użyteczności krańcowej - I prawo Gossena
Wraz ze wzrostem ilości konsumowanego dobra jego użyteczność krańcowa maleje.
II prawo Gossena
Konsument osiąga maksimum zadowolenia , wtedy gdy relacja użyteczności krańcowej dobra X i jego ceny równa się relacji użyteczności krańcowej dobra Y i jego ceny.
Uk(X) Uk(Y)
P(X) P(Y)
ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU PREFERENCJI KONSUMENTA
Założenie kompletności preferencji- jeżeli konsument jest w stanie uporządkować kombinacje dóbr jakie zakupuje od najmniej preferowanych lub odwrotnie tzn., że jego preferencje są kompletne. Założenie przechodniości preferencji - jeżeli konsument woli A od B i woli B od C tzn., że woli A od C.
Założenie zwrotności preferenci - konsument tak samo preferuje dany koszyk dóbr jak koszyk identyczny.
Założenie nienasyconości - zadowolenie konsumenta - konsument zawsze woli więcej aniżeli mniej.
Odzwierciedleniem systemu preferencji konsumenta jest tzw. krzywa obojętności.
Krzywa obojętności - przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi takie samo zadowolenie ( użyteczność całkowitą).
Właściwości krzywej obojętności:
Punkty na krzywej przedstawiają takie same użyteczności Krzywa jest wypukła względem pocz.ukł.współrzędnych
Krzywych takich jest nieskończenie wiele i tworzą tzw. mapę obojętności
Krzywe nie mogą się przecinać
Krzywe są malejące
Im dalej od początku ukł.współrzędnnych położona jest krzywa tym wyższy poziom użyteczności całkowitej ( zadowolenia).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz