Teoria decyzji politycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria decyzji politycznych - strona 1 Teoria decyzji politycznych - strona 2 Teoria decyzji politycznych - strona 3

Fragment notatki:

Założenia analizy decyzyjnej Analiza decyzyjna jest metodą badawczą, polegającą na docieraniu do istoty zjawisk i procesów politycznych. Punktem  wyjścia jest tu decyzja polityczna i jej wykonanie (eksplandum, czyli to co podlega wyjaśnieniu). Natomiast punktem  docelowym (eksplanansem, czyli tym co wyjaśnia) są zmienne niezależne, które spowodowały podjęcie decyzji.  Podstawa wnioskowania jest zawodne rozumowanie redukcyjne, na podstawie którego możemy formułować jedynie  hipotezy na temat funkcjonowania zmiennych niezależnych. Politologia spełnia określone funkcje: − eksplanacja (polega na wyjaśnianiu dlaczego zaistniały badane fakty, zjawiska czy procesy polityczne) − deskryptywna (poprzedza wyjaśnienie i polega na opisie stanu sytuacji politycznej w przeszłości i  teraźniejszości) − predykatywna (polega na formułowaniu hipotez prognostycznych, określających, w jaki sposób badana  rzeczywistość będzie ewoluowała w przyszłości) Opis wyjaśnianie i prognoza mogą stać się podstawą spełniania dwóch zewnętrznych funkcji politologii: − instrumentalnej, skierowanej do grupy rządzącej − popularyzatorskiej, w ramach której uczeni zwracają się do obywateli państwa Politologia w sposób nieuchronny ewoluuje poprzez trzy podstawowe fazy: − eklektyzmu teoriopolitycznego w fazie niezintegrowanych nauk politycznych − heterogenizmu teoriopolitycznego w fazie integrowania się poszczególnych nauk wokół teorii polityki oraz − autogenizmu teoriopolitycznego w fazie zintegrowanej politologii Politologiczna analiza decyzyjna powstała w ramach nauki  o stosunkach międzynarodowych i jest definiowana przede  wszystkim jako metoda lub technika badania procesu formułowania i realizacji polityki zagranicznej obcych państw. J.  Dougherty i R. Pflazgraff widzą w jej istotę w procedurze określania wielkiej liczby zmiennych kształtujących  zachowania jednostek i większych struktur organizacyjnych, które podejmują decyzje w sferze polityki zagranicznej  państwa. R. Snyder doszedł do wniosku, że jej celem powinna być analiza zachowań tych osób, których działania stają  się działaniami państwa, a więc decydentów politycznych. Podstawowe założenia politologicznej analizy decyzyjnej  odnoszą się do podmiotów decyzyjnych, środowiska oraz sprzężeń zwrotnych. Cztery rodzaje sprzężeń zwrotnych: − sprzężenie aksjologiczne (wiąże świadomość celów, jaka mają decydenci z dokonywaną przez nich oceną  realizacji zadań) − sprzężenie wewnętrzne (mają charakter społeczny – działania decydentów są zawsze powiązane ze  społecznymi strukturami państwa) − sprzężenie zewnętrzne (mają charakter międzynarodowy – państwo działa, inne państwa reagują i w ten  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz