Teoretyczne podstawy celów edukacji szkolnej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne podstawy celów edukacji szkolnej - omówienie  - strona 1 Teoretyczne podstawy celów edukacji szkolnej - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

 teoretyczne podstawy celów edukacji szkolnej (istota, kryteria podziału,
rodzaje);
Cele: są to komunikaty wyrażające zamiary nauczyciela jak powinni zmienić się uczniowie.
Muszą opisywać nam zmianę, jaką chcemy u ucznia pozyskać.
Cele pokazują jak przygotować nauczanie i skonstruować narzędzia pomiaru osiągnięć
uczniowskich.
Dobrze sformułowany cel to komunikat, który mówi, czego powinien dowiedzieć się uczeń,
także określa ramy, sposoby sprawdzania czy zostało to opanowane.
Co uczniowie potrafią zrobić po nauczaniu, a czego nie robili przed nauczaniem:
-należy dokonać rozróżnienia, jaki będzie zakres tej zmiany
-jakie zmiany zajdą w uczniu po nauczaniu
Cele ogólne i cele szczegółowe- odnoszą się do intencji i zamierzeń edukacji, odpowiadają na
pytanie „po co?”. Każde z nich wyraża inny stopień ogólności i konkretności.
Cele ogólne- wyrażają kierunki i dążenia ucznia.
Są wyrazem ogólnych intencji- wyrażają założenia, idee szkoły. Maja charakter całościowego
programu edukacyjnego. Określają istotę i kierunek programu szkoły. Wyrażone są prostym
i jasnym językiem.
-Długoterminowe
-Krótkoterminowe
Cele ogólne mają również różne poziomy ogólności
- na najwyższym poziomie mają charakter ideałów
- na najniższym poziomie ogólności maja charakter zadań. Są komunikatami
wskazującymi docelowe punkty kształcenia. W takim ujęciu stanowią podstawę do
formułowania programów nauczania.
Cele ogólne
rozkłady materiału nauczania
Cele szczegółowe
poszczególne lekcje
Cele szczegółowe są pochodnymi celów ogólnych, przede wszystkim tych krótkoterminowych.
Są sformułowane dla potrzeb danej lekcji.
Cele szczegółowe: są bardziej precyzyjne, określają intencje.
Mają wartość przy planowaniu danej jednostki metodycznej. Cele szczegółowe mają być
operacyjne bądź nieoperacyjne.
Cele szczegółowe
Operacyjne
Nieoperacyjne
Składniki celu: co powinien posiadać dobrze sformułowany cel
I sytuacja, w której dane osiągnięcie jest prezentowane
II nauczanie zdatności
III przedmiot (obiekt osiągnięcia, treść osiągnięcia ucznia
IV czynność (cel zawsze opisuje szczególnie czynność, którą uczeń wykonuje)
V instrumenty i ograniczenia (określamy warunki wykonane)
Rodzaje celów:
I.
Ze względu na stopień ogólności:
- Cele ogólne
- Cele pośrednie
- Cele szczegółowe
II. Ze względu na stopień hierarchizacji
- Taksonomia
III. Ze względu na dziedzinę:
- Cele kształcenia ogólnego
- Cele kształcenia zawodowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz