Temperament - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Temperament - pojęcia - strona 1

Fragment notatki:

Referat został opracowany na podstawie książki A. Matczak "Zarys psychologi rozwoju". Z zaliczenia uzyskałam 4. Plik ma 2 strony i zawiera omówienie i wytłumaczenie pojęć takich jak: reguły umysłowe, temperament, emocje, teoria Jamesa Langego, teoria Cannana Bard’a, teoria Magdy Arnold, teoria Lazarusa, regulacyjna rola emocji, zapominanie, percepcja, proces widzenia.

REGUŁY UMYSŁOWE- to metody, taktyki, strategie. Porządkują przebieg operacji umysłowych i wśród reguł umysłowych wyróżnia się dwa rodzaje a) algorytmiczne- to niezawodne przepisy , które określają jakie operacje umysłowe i w jakiej kolejności należy wykonać, aby rozwiązać wszystkie zadania danego typu. Są one bardzo dobrze określone, zawsze idą z pomocą. b) heurystyczne- to ogólne niezależne od dziedziny zasady, strategie, które nie gwarantują rozwiązania problemu. Są one zawodne i oparte na intuicji. Przykład: metoda burza mózgów. TEMPERAMENT- zespół względnie stałych cech zachowania i działania osobnika przejawiających się w poziomie energetycznym (reaktywność i aktywność zachowania) oraz w czasowych parametrach zachowania (ruchliwość, trwałość, szybkość reakcji itp.). Na temperament składa się również dynamika procesów psychicznych, zwłaszcza emocjonalnych. Cechy temperamentu zależą od odziedziczonych właściwości układu nerwowego i tylko w niewielkim stopniu ulegają wpływom doświadczenia, wychowania i nauczania.
EMOCJE- silne wzruszenie, podniecenie, przeżycie - związane z tym, że człowiek jest systemem reagującym na siebie i na swoje stosunki z otoczeniem. Mają swój znak (+) - rozkosz, przyjemność, zadowolenie lub (-) - cierpienie, przykrość, niezadowolenie. Wywoływane są przez różne czynniki, a reakcje emocjonalne są różnorodne: jedne wywołują tendencje do reagowania w określonym kierunku (np. ciekawość - podejmowanie czynności badawczych; strach -ucieczka lub znieruchomienie; gniew - atak), inne emocje wyrażają się reakcjami ekspresyjnymi, takimi jak radość, żal, przykrość. Emocje są wywoływane przez: 1) bodźce pierwotne tj. te, które pochodzą od narządów zmysłowych lub wewnętrznych i związane są z zaspokajaniem potrzeb i z procesami patologicznymi - mogą one wywoływać niespecyficzny stan ogólny przyjemny lub przykry (np. samopoczucie). 2) bodźce wtórne tj. te, które nabywane są przez doświadczenie, a związane są z bodźcami pierwotnymi (bezwarunkowymi). 3) bodźce kinestatyczne tj. te, które związane są z własnymi czynnościami (np. nadmierna aktywność, długotrwała bezczynność). Przebiegają w formie bardzo zróżnicowanego procesu, z czym wiążą się różne reakcje emocjonalne. Jak spostrzegamy emocje u siebie: 1. Teoria Jamesa Langego- Wg. Tej teorii, aby wiedzieć z jaką emocją mamy do czynienia należy wziąć pod uwagę i umieć rozróżnić zmiany fizjologiczne jakie zachodzą w organizmie.` 2. Teoria Cannana Bard'a- mówi o tym, że rozróżnianie zmian fizjologicznych jest niemożliwe, gdyż zmiany w narządach wewnętrznych zachodzą zbyt powoli, często różnym emocjom towarzyszy ten sam stan narządów wewnętrznych. 3. Teoria Magdy Arnold- mówi o tym, że nasze emocje są skutkiem tego jak ocenimy sytuację. Percepcja- ocena, skutkiem tego jak ocenimy sytuację są emocje i zmiany fizjologiczne- działanie.

(…)

… spostrzeżeniu pogłębionego znaczenia, tj. dostrzeganie tego, co przeżywa człowiek - jego uczuć, pragnień, postaw w stosunku do zjawisk itp. OKO- gałka oczna składa się z 3 warstw: 1. Twardówka- chroniąca oko, jej część która załamuje promienie świetlne wnikające do oka przez źrenice nazywa się rogówką. Wielkość źrenicy zależy od tego ile światła wpadnie. 2. Naczyniówka- jest to pigmentowa warstwa środkowa. 3. Siatkówka- warstwa najbardziej wewnętrzna i wrażliwa na światło. Proces widzenia- Gałka oczna jest genetycznie częścią międzymózgowia (mózg). Zewnętrzną warstwą gałki ocznej jest błona łącznotkankowa uformowana w kształcie kuli, zwana twardówką, która w części przedniej przechodzi w część przezroczystą o mniejszym promieniu, zwaną rogówką. Wewnątrz twardówki znajduje się naczyniówka przechodząca w pobliżu rogówki w ciało rzęskowe, którego więzadełka, odchodzące promieniście do wyrostków rzęskowych, przyczepiają się w okolicy równika do torebki soczewki. W ciele rzęskowym znajduje się mięsień zmieniający ogniskową soczewki. Soczewka gałki ocznej jest dwuwypukła o średnicy ok. 4 mm. Część dalsza naczyniówki - tęczówka z otworem źrenicowym - jest przesłoną działającą automatycznie przez zwieracz i rozszerzacz źrenicy. Położona z przodu soczewki i rogówki, zawiera barwnik. Przestrzeń zawarta między rogówką i tęczówką to komora przednia oka, łącząca się przez źrenicę z komorą tylną, ograniczoną od przodu tęczówką, od tyłu soczewką i ciałem rzęskowym. Komory oka są wypełnione płynem wodnistym. Wewnętrzną warstwą gałki ocznej jest siatkówka, składająca się z warstwy barwnikowej i z części nerwowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz