tematy zaliczeniowe + odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
tematy zaliczeniowe + odpowiedzi - strona 1 tematy zaliczeniowe + odpowiedzi - strona 2 tematy zaliczeniowe + odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:


TEMATY EGZAMINACYJNE Z PRZEDMIOTU EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Co to jest otoczenie organizacji? Scharakteryzuj rodzaje otoczenia ze względu na intensywność oddziaływania Scharakteryzuj czynniki otoczenia ogólnego (makroekonomicznego) organizacji Scharakteryzuj czynniki otoczenia zadaniowego (mikroekonomicznego) organizacji Wymień i omów metody analizy otoczenia ogólnego organizacji Wymień i omów metody analizy otoczenia zadaniowego organizacji Wyjaśnij istotę struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Omów podstawowe wielkości ją charakteryzujące Dokonaj klasyfikacji struktur organizacyjnych ze względu na zasadę jedności rozkazodawstwa i jedności kierownictwa Scharakteryzuj strukturę liniową i sztabowo-liniową organizacji. Wyjaśnij podobieństwa i różnice Omów zalety i wady struktury funkcjonalnej Scharakteryzuj strukturę dywizjonalną. Kiedy się ją stosuje i jakie ma zalety i wady? Wyjaśnij istotę planowania w organizacji. Planowanie jest jedną z funkcji procesu zarządzania. Jest to czynność polegająca na wyznaczaniu celów organizacji oraz doborze środków i sposobów ich osiągania. Bez planowania trudno byłoby nam powiedzieć, czym powinniśmy dysponować oraz w jaki sposób zorganizować nasze zasoby techniczne, finansowe i ludzkie, aby osiągnąć cele. Bez planowania trudno byłoby nawet mówić o jakichkolwiek celach, ponieważ te nie byłyby wyznaczone. Posiadanie planu ułatwia nam więc dopilnowanie, aby działania naszego przedsiębiorstwa były spójne, aby trzymało się ono wytyczonej drogi. Brak planowania powoduje, iż nasze działania będą wyłącznie kwestią przypadku, a to, czy firma się rozwinie i przetrwa na rynku będzie równie prawdopodobne jak skreślenie szóstki w totolotka. Ma więc ono absolutnie fundamentalne znaczenie. Rzetelne planowanie jest czynnikiem decydującym o rozwoju lub przetrwaniu firmy na rynku. To właśnie mechanizmy rynkowe decydują o wielkości sprzedaży naszego wyrobu lub usługi, wymuszają dostosowywanie się do potrzeb zgłaszanych przez klientów, ale z drugiej strony - kreują potrzeby i popyt. Wymień i opisz cechy dobrego planu. CECHY DOBREGO PLANU: 1. celowość (realność), czyli oparcie się na dobrym rozpoznaniu obiektywnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji i uzyskanie pewności, że przy dostępnych środkach i określonych warunkach osiągnięcie celu jest prawdopodobne; 2. zgodność wewnętrzna (spójność), oznaczająca, że cele nie są ani sprzeczne, ani nie przeszkadzają sobie wzajemnie; 3. operatywność , czyli odpowiednia czytelność, zrozumiałość i ścisłość, nadająca się do realizacji zgodnej z przewidywanym wykorzystaniem zasobów i tokiem działania;

(…)

…. Tacy ludzie lubią brać na siebie ryzyko i odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów, skłonni są ustalać dla siebie stosunkowo trudne, ambitne zadania, jak również duże znaczenie przypisują informacjom o uzyskiwanych i osiąganych przez siebie efektach. Tak więc ludzie o dużych potrzebach osiągnięć są zazwyczaj silnie motywowani przez konkurencyjne sytuacje robocze.
TEORIE PRACY D. McGREGORA (teoria X
…. Można ją porównać do gwiazdy polarnej stanowiącej kierunkowskaz dla karawany na pustyni; nie stanowi ona jej celu lecz jest znakiem orientacyjnym wskazującym drogę.
- Analiza sytuacji wyjściowej powinna dotyczyć :
Relacji: produkt - rynek ( czyli organizacja w otoczeniu)
Zasobów i postępowania ( czyli sama organizacja)
Otoczenia ( czyli samo otoczenie)
- Analiza strategiczna to zbiór działań diagnozujących…
… przypisywane produktom pracy, poniesione na ich wytworzenie i wyznaczające wartość zapasu wyrobów nie sprzedanych
- Koszty okresu - są to koszty nieprodukcyjne: funkcjonowania firmy jako całości (ogólnego zarządu) oraz koszty fazy poprodukcyjnej (sprzedaży); dotyczą okresu sprawozdawczego, a nie produktów pracy, stąd ich wysokość nie wpływa na wartość zapasu wyrobów nie sprzedanych.
Podział kosztów ze względu na ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym:
- Koszty zrealizowane- wykazywane są w „Rachunku zysków i strat”, są to koszty produkcji wyrobów sprzedanych oraz koszty okresu.
- Koszty niezrealizowane- wykazywane są w „Bilansie” są to koszty produkcji wyrobów nie sprzedanych.
Podział kosztów ze względu na możliwość odniesienia ich na produkty pracy:
- Koszty bezpośrednie- koszty, których odniesienie na produkty…
…, pozostałe.
Co to jest rachunkowość? Wymień podobieństwa i różnice między rachunkowością finansową i zarządczą.
Rachunkowość jest to sztuka opisu, pomiaru i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Rachunkowość stanowi rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników działalności wyrażonej w formie pieniężnej. Celem rachunkowości finansowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz