Technopolie w rożnych krajach na świecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technopolie w rożnych krajach na świecie - strona 1 Technopolie w rożnych krajach na świecie - strona 2 Technopolie w rożnych krajach na świecie - strona 3

Fragment notatki:


Technopolie w rożnych krajach na świecie Stany Zjednoczone pierwsze bieguny technologii powstały właśnie w USA
od lat 70. część północno-wschodnia przeżywała schyłek tradycyjnych przemysłów
koncentracja przemysłów wysokiej technologii przeniosła się do części południowo-zachodniej
jej rozwój przypada na II wojnę światową i okres zimne wojny
pierwszy etap rozwoju wiązał się obroną narodową (elektronika, komunikacja, aeronautyka)
w latach 60. takie regiony jak Santa Clara County, Phoenix, Dallas stały się centrum produkcji półprzewodników
trzy najważniejsze bieguny technologii, uznawane za „wielkich klasyków” to Droga 128, Silicon Valley i Orange County
Silicon Valley (Dolina Krzemowa)
na południe od San Francisco, centrum znajduje się między Palo Alto i San Jose w Santa Clara County
jeszcze w latach 40. Santa Cara County było regionem rolniczym
ważną rolę w przekształceniach regionu miał Uniwersytet Stanforda w Palo Alto
rozwój uniwersytetu sprzyjał rozwojowi przemysłu półprzewodników
w latach 80. istniało już 90 firm specjalizujących się w tej dziedzinie
drugim elementem warunkującym rozwój jest lokalizacja pierwszych przemysłów elektronicznych, szczególnie przedsiębiorstw produkujących półprzewodniki
trzecim elementem jest obecność ważnych militarnych i aeroprzestrzennych instalacji w zatoce San Francisco
wszystkie gałęzie nowoczesnych technologii są w różny sposób powiązane właśnie z produkcją półprzewodników
w okręgu osiedlili się różni specjaliści, inżynierowie i technicy, którzy tworzą płynny rynek pracy o wysokiej kwalifikacji i mobilności
istnieje również silna imigracja
Silicon Valley ma specyficzną siłę roboczą - wysoko wykwalifikowanych techników i administratorów oraz niewykwalifikowanych imigrantów
poziom urbanizacji również stał na wysokim poziomie, rolę centrum mieszkaniowego („sypialnia rejonu”) pełniło San Jose
pogłębia się silna nierównowaga między północą, w której zlokalizowany jest przemysł, a południem, strefą naturalną
wg niektórych badaczy od lat 80. obserwuje się ruch anty wzrostowy, na który składają się kryzys urbanizacji, pogorszenie jakości środowiska i brak wysoko wykwalifikowanej siły roboczej
rozwija się nowy podział przestrzenny funkcji:
produkcja odbywa się w krajach azjatyckich ze względu na tanią siłę roboczą
montaż odbywa się w regionach amerykańskiego Zachodu
rozwija się popyt na nowe ośrodki wynalazczości obecnie produkcja półprzewodników jest podtrzymywana przez całą sieć wyspecjalizowanych dostawców i podwykonawców


(…)

…, duża koncentracja na zachodzie kraju
w celu przyciągnięcia przedsiębiorców z dużych miast i zagranicy prowadzono silną kampanię informacyjną
Nagaoka
na północ od Tokio, ze stolicą i Osaką połączona autostradą i szybkim pociągiem
posiada nowy uniwersytet, plan dynamicznego zagospodarowania, dobre stosunki między administracją, przemysłem i uniwersytetem
celem jest rozwój trzech gałęzi: mechatroniki stosowanej do obecnego przemysłu maszynowego, przemysłu mody, następnie biotechnologii i zastosowanie mechatroniki w rolnictwie
w następnym okresie (1992-2000) przewiduje się rozwój nowych materiałów, robotyzacji i biochemii
zasadniczym problemem tego rejonu było pozyskanie wysoko wykwalifikowanych kadr
aby go rozwiązać miasto stworzyło obraz życia „w domu ogrodzie”, pięknego pejzażu i sportów zimowych…
… elektronicznych i innych artykułów zaawansowanej technologii
odwrotnie niż w Silicon Valley rozwój przemysłu hi-tech determinował powstanie ośrodków naukowo-badawczych, m.in. Uniwersytetu Kalifornijskiego
w latach 60. Los Angeles stało się istotnym centrum rozwoju przemysłu lotniczego i rakietowego oraz elektroniki
od lat 70. rozwój przemysłu urządzeń komunikacyjnych, stymulował produkcję układów elektronicznych…
… elektryczne i elektroniczne (28% przedsiębiorstw), specjalne układy precyzyjne (12%), przetwarzanie informacji (10%), układy elektroniczne (8.5%), optyka (5%), aeroprzestrzeń (4%), bioinżynieria (4%)
większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa
na korzyść lokalizacji przedsiębiorstw na tym obszarze przemawiały m.in.: dostępna siła robocza, ulgi podatkowe i niższe w stosunku do centrum Bostonu koszty…
… o randze światowej
ukończone w 1980r., składa się z sześciu miejscowości
ma do dyspozycji mieszkania, wyposażenie handlowe, kulturowe, zakłady kształcenia i główne rządowe laboratoria badawcze
działalności badawcze są bardzo zróżnicowane: inżynieria mechaniczna, robotyka, zaawansowana elektronika, biotechnologia
należy pamiętać, że Tsukuba NIE STANOWI części Programu Technopolis
Różnice między „miastem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz